Amaç
Strateji Evi
Strateji
Sürdürülebilir bir yaşam için, öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz.

Strateji

Sabancı Topluluğu, küresel oyuncu kimliğini, sürdürülebilir bir geleceğin inşasına verdiği katkı ile pekiştiriyor, paydaşları ve Türkiye ekonomisi için kalıcı değer üretmeye devam ediyor.

Güçlü finansal yapısı, dinamik portföy yönetimi ve sağlam yönetişim modeli ile yenilikçiliğe ve teknolojiye odaklı iş yaklaşımını bir araya getirerek ana iş kollarında güçlü büyüme sağlarken yeni büyüme platformlarında önemli fırsatlar elde ediyor.

Sürdürülebilirliği yatırım kararlarının temel ilkesi, güçlü büyüme ve paydaşlarına sağladığı getiriyi ise itici gücü kabul eden Sabancı Topluluğu, sürdürülebilir bir yaşam için öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiriyor.

97 yılda inşa edilen küresel deneyim, yüksek performans kültürü ve değer odaklı ekosisteminin temelinde yükselen Sabancı Topluluğu, ikinci yüz yılına büyümesini ve dönüşümünü hızlandıran kararlı ve stratejik adımlarla ilerliyor.

Bir Bakışta 2022
Yeni normalden,
‘yeni ekonomi’ye...
Güçlü Finansal
Performans
Sürdürülebilir
gelecek
Bir Bakışta 2022

Yeni normalden,
‘yeni ekonomi’ye...

Teknolojiyle birlikte dünyanın değişimi oldukça hızlandı. Bu değişim sürecinde yaşanan pandemi ve küresel dalgalanmalar, önemli bir kavram olan ‘yeni normal’i gündeme getirdi.

Sabancı Topluluğu olarak, pandemi sonrasında yeni normale adapte olmaya değil; yeni normalin oyun kurucularından biri olmaya yöneldik.

Sabancı Topluluğu, dinamik portföy yönetim stratejisine olan bağlılığının bir parçası olarak, 2022 yılında çeşitli iş alanlarına yaptığı yatırımlarla dönüşüm sürecini başarılı bir şekilde uyguladı. Yılın başında Phillip Morris’in portföyden çıkarılmasıyla elde edilen 3,2 milyar TL ilave fonla birlikte Sabancı Topluluğu, 2022 yılı süresince ‘yeni ekonomi’ olarak tanımladığı enerji ve iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital teknolojilere yatırım olarak 4,9 milyar TL kaynak ayırdı.

Güçlü Finansal
Performans

Yoğun yatırım dönemine rağmen, kombine gelir ve FAVÖK’ün üzerinde gerçekleşen konsolide net kâr büyümesi tarihi yüksek seviyede özkaynak kârlılığına yol açtı.

* Tek seferlik gelir/giderler ve perakendedeki TFRS16 etkisi hariçtir.
** Tek seferlik gelir/giderler hariçtir.

Konsolide Net Kâr Büyümesi %264 Kombine Gelir Büyümesi %168 Konsolide Özkaynak Kârlılığı** %45,4 Kombine FAVÖK* Büyümesi %242

Sürdürülebilir gelecek

Sürdürülebilirliği, yatırım kararlarımızın temel ilkesi kabul ederek güçlü sonuçlar elde ediyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için attığımız tüm bu adımlar, küresel derecelendirme kuruluşları tarafından fark ediliyor.

* Üst üste ikinci kez
** Kapsamlı Finansal Hizmetler Kategorisinde
*** Yatırım Holding’i Şirketleri Kategorisinde

CDP İklim Değişikliği & Su Güvenliği Yönetim Seviyesi (B) Derecelendirmesi Refinitiv ESG *** A Sustainalytics Düşük ESG Risk Seviyesi ** BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi 2023 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi Türkiye’den İlk ve Tek Holding Şirketi* 2022 MSCI ESG Derecelendirmesi A
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
CEO’nun Mesajı

2022 yılında attığımız
her adımda, ekonomik,
çevresel ve sosyal etki
odağımızda oldu.

GÜLER SABANCI

Yönetim Kurulu Başkanı

Güler Sabancı - Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

GÜLER SABANCI

Yönetim Kurulu Başkanı

Sabancı Topluluğu,
yatırımlarının %75’ini
‘yeni ekonomi’ye
yönlendirmeyi hedefliyor.

CENK ALPER

Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO

CENK ALPER

Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO

Cenk Alper - Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO
Stratejik İş Kolları
Bankacılık
Finansal Hizmetler
Enerji
Sanayi
Yapı Malzemeleri
Perakende
Dijital
Diğer

Sabancı Topluluğu ‘yeni ekonomi’
yatırımlarının hız kazandığı ve buna
paralel güçlü finansal performans sergilediği başarılı bir yıl geçirmiştir.

Akbank, geliştirdiği yeni ürün fikirleri
ve yatırım modelleriyle girişimcilik
ekosistemindeki varlığını güçlendirmektedir.

Sabancı Topluluğu, bünyesindeki Aksigorta ve Agesa ile, sigortacılığın birçok alanında tek bir sigorta şirketi gibi faaliyet göstermektedir.

Sabancı Topluluğu enerji şirketleri,
2022 yılında güçlü finansal ve
operasyonel performansa imza atmıştır.

Entegre Mobilite ve Malzemeler alanında
4 kıtada 16 tesis ile küresel ayak izi.
İleri Malzemeler ve İklim Teknolojleri Ekipmanları
büyüme platformları ile dönüşüm.

Sabancı Topluluğu’nun düşük CO2 yoğunluğu ile çeşitlendirilmiş ürün portföyü yaratmaya yönelik sürdürülebilir yatırım politikasıyla uyumlu olarak Çimsa Mersin’de 45 milyon ABD dolarlık kalsiyum alüminat çimento yatırımı başlatılmıştır.

2022 yılında Sabancı Topluluğu perakende işkolu, online satış ve yalın dönüşüm faaliyetlerinin ivmelenmeyle hem elektronik hem de gıda perakende işkollarındaki büyüme neticesinde %117’lik kombine gelir büyümesi elde etmiştir.

2022, Sabancı Topluluğu’nun
dijital iş kolunun dönüşüm yılı olmuştur.

2022 yıl sonu itibarıyla Hiltonsa oteller zincirinin oda kapasitesi, 309’u Ankara Hiltonsa, 295’i Adana Hiltonsa ve 188’i Mersin Hiltonsa’ya ait olmak üzere 792’dir.