Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
 
SAHOL- hisse değeri- -info icon
English

Son Dönem Uygulamalarımız

 

Çevre

 • Enerji yoğunluğu %25, emisyon yoğunluğu %27 ve atık su miktarı %28 azaltıldı.
 • Yıllık yenilenebilir enerji tüketiminde %116 artış
 • 43,2 bin MWh enerji tasarrufu
 • Ekonomiye yeniden kazandırılan %23 su
 • Ekonomiye yeniden kazandırılan %80 atık
 • %100 565 MW yeni yatırım planında yenilenebilir enerji payı
 • 2024 yılına kadar tek kullanımlık plastik tüketimini %100 azaltım hedefi
 • CDP Türkiye Lideri olan Topluluk şirketi sayısı 2 (Brisa ve Kordsa)

Sosyal

 •  1,2 milyon+: Kapsayıcılık programlarıyla bir yılda ulaşılan kişi sayısı
 • ~1 milyon: Sabancı Vakfı hibe programları tarafından desteklenen projelerde yer alan kişi sayısı
 • 453 milyon TL: Sabancı Üniversitesi araştırma projeleri bütçesi
 • +2.000 çeşitli istihdam alanlarında ulaşılan kadın sayısı
 • +40.000: Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çevrimiçi eğitim alan Sabancı Topluluğu çalışan sayısı
 • 60.000: 11 ilde Sabancı Cumhuriyet Bayramı Kampanyası’na katılan gönüllü sayısı
 • Sabancı Vakfı: 120 okul & hastane yaptırıldı, 183 proje, 51,000+ burs sağlandı

Yönetişim

 • Yönetim Kurulu’nda aile dışı üyelerin oranı %56’ya, kadın üyelerin oranı %44’e yükseldi
 • Yönetim Kurulu Başkanı artık icrada görevli değil, CEO & üst yönetim tam yetkili
 • Şeffaflık ve örnek yönetişim uygulamaları ile Topluluk ve iştirakler arasında öne çıkmakta
 • 2030 yılına kadar kadın liderleri %50’ye çıkarmayı taahhütü
 • Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD-World Business Council for Sustainable Development) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ( UNGC-United Nations Global Compact) üyesi
 • Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu'nun etkinliğini artırmak ve strateji oluşturulmasına yönelik iç süreçlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla her mali yıl için bir özdeğerlendirme çalışması yaparak Sabancı Holding'in genel performansını değerlendirmektedir. Özdeğerlendirme çalışmasında, Yönetim Kurulu üyelerinden aşağıda verilen 7 ana başlık altında kategorize edilmiş bir dizi soruya yanıt vermeleri beklenmektedir. Sonuçlar Yönetim Kurulu'na raporlanmakta ve yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyeleri arasında tartışılıp değerlendirilmekte ve ardından Sabancı Topluluğu genelinde strateji oluşturma ve uygulama için kullanılmaktadır.Anketin 7 ana ayağı aşağıdaki gibidir:
 • Stratejik Gözetim
 • Paydaş Gözetimi
 • Risk Yönetimi ve İç Kontrol
 • Toplantıların Yönetimi ve Odak Noktası
 • Kurulun Yapısı ve Dinamikleri
 • Sekreterlik servisleri
 • Değişim için Öncelikler
SirA Sira