Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
 
SAHOL- hisse değeri- -info icon
English

Vergi Politikası

 

Giriş                                                                                     

Yönetim Kurulu tarafından 01.09.2021 tarihli ve 1887 No’lu karar ile onaylanan Sabancı Topluluğu Vergi Politikası'nın amacı, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ile bağlı ortaklıkları (Bundan sonra “Sabancı”, “Topluluk” veya “Biz” olarak anılacaktır) tarafından uygulanacak vergi yönetimine ilişkin politikaların belirlenmesidir.

Vergilendirme, Sabancı Topluluğu ve paydaşları için gerek mevzuata uyum gerekse değerlerimiz açısından önemli ve temel bir konudur. Bu nedenle, vergisel işlemlerimizi aktif olarak yönetir, izler, kontrol eder ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

Bu politika ile Sabancı Topluluğu ve tüm paydaşlar için vergi işlemlerinde standardizasyonun, şeffaflığın, öngörülebilirliğin ve eşit muamelenin sağlanması hedeflenmektedir.

Vergi Yönetimi, Risk Yönetimi ve Organizasyon

Sabancı Topluluğu, aktif olarak vergi risklerini belirlemeyi, değerlendirmeyi, izlemeyi, yönetmeyi ve vergi mevzuatını ticari faaliyetlerinde doğru şekilde uygulamayı amaçlamaktadır. Bunu yaparken, iç bilgi ve kontrol sistemleri aracılığıyla vergi riskini en aza indirmeyi, önemli vergi risklerinin önlenmesini ve azaltılmasını sağlayan uygulamaları teşvik etmektedir.

Topluluğun vergi politikasından Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş sorumludur. Bu konudaki sorumluluk, Sabancı Holding CFO’suna delege edilmiş olup, CFO vergi politikalarının etkin bir şekilde yönetimi için Mali İşler, Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı ve Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü ile birlikte çalışır.

Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü, gerekli mali ve insan kaynaklarına sahip olup, Sabancı Topluluğu’nda vergi yönetiminin izlenmesinden sorumludur ve diğer departman ve iş alanları ile yakın işbirliği içinde çalışır.

Topluluk Şirketleri tarafından gerçekleştirilen vergisel işlemler düzenli olarak kontrol edilir ve tespit edilen riskler ortadan kaldırılır. Ayrıca gerekli görülmesi halinde, bağımsız denetçilerden ve Yeminli Mali Müşavirlerden destek alınabilir.

Vergi yükümlülüklerimize ilişkin tüm belgeler yasal süreler boyunca saklanır.

Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü, Topluluk üzerindeki muhtemel etkileri belirlemek için ayrıca uluslararası vergi gelişmelerini takip eder ve gerekli değişiklikler için ilgili Mali İşler çalışanlarını ile irtibata geçerek bilgilendirir.

Tüm Sabancı çalışanları, tüm ticari faaliyetlerinde ve tüm karar alma süreçlerinde Topluluk Vergi Politikası’nı benimsemek ve uygulamakla yükümlüdür.

Vergi Uyumu ve Planlama

Sabancı Topluluğu olarak, dürüst davranmayı ve tüm vergi konularında şeffaflığı desteklemeyi ve teşvik etmeyi taahhüt ederiz.

Vergiyi, sosyal sorumluluğumuzun çok önemli bir parçası olarak görür ve faaliyet gösterdiğimiz her ülkede ilgili tüm vergi yasalarına ve yükümlülüklerine uymayı taahhüt ederiz. Değerin yaratıldığı yere göre doğru zamanda doğru miktarda vergi öderiz. Nereye ve ne kadar vergi ödediğimize değil, vergi işleriyle ilgili karar verme süreçlerimize odaklanırız.

Ticari ve ekonomik faaliyetlerimizle uyumlu sorumlu bir planlama yaparız. Mevzuatın amacına aykırı sonuçlar elde etmeyi amaçlayan vergi kaçakçılığı ve yapay vergi düzenlemeleri yapmayız.

Vergi planlaması amacıyla vergi cennetlerinde şirket kurmamayı taahhüt ederiz.

Bu taahhütlere zarar vermediği sürece vergi verimliliği elde etmek için vergi teşviklerinden veya fırsatlarından yararlanırız.

Transfer Fiyatlandırması

Transfer fiyatlandırması politikamız, yerel ve uluslararası hukuka uygun olarak emsallere uygunluk ilkesine göre geliştirilmiştir. Tüm ilişkili taraf işlemlerinde, değerin yaratıldığı yerde vergilerin ödenmesini dikkatle yönetiriz.

OECD rehberleri ve yerel düzenlemelere uyumlu olarak; Yerel Rapor, Ana Rapor, Ülke Bazında Raporlama olmak üzere üç aşamalı transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüğünü yerine getirmekte ve Türk Vergi Dairesi aracılığıyla ilgili ülkelere sunmaktayız.

Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Şeffaflık

Vergi yönetimimizin içyüzünün anlaşılması ve dış bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi de dahil olmak üzere, vergi işlerimizde paydaşlarımızın çıkarlarını gözetiriz.

Faaliyet gösterdiğimiz yerlerde, ilgili tüm gerçek durum ve koşulların açıklanmasına dayalı olarak vergi otoriteleri ve diğer devlet kurumları ile açık ve yapıcı bir diyalog kurmaya ve sürdürmeye çalışırız. İlgili tüm yerel vergi düzenleyicilerine açıklık sağlar ve kesinlik oluşturmaya çalışırız.

Tüm vergi beyannamelerini zamanında beyan eder, yetkili vergi idareleri tarafından talep edilen vergi ile ilgili bilgi ve belgeleri mümkün olan en hızlı ve eksiksiz şekilde sağlarız.

Tüm piyasa katılımcıları için eşit koşullar sağlamanın bir yolu olarak politika yapıcılarla açık diyalog oluştururuz.

Tüm ülkelerde vergi şeffaflığı mevzuatına tam olarak uyar ve ilgili paydaşların vergi şeffaflığı beklentilerini karşılamaya çalışırız.

Gözden Geçirme

Bu vergi politikası, vergi yasalarındaki değişikliklere uyumluluğu sürdürmeyi sağlamak için Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından yıllık olarak gözden geçirilir. Güncelleme olması durumunda, güncel vergi politikası gerekli onay süreçlerinin tamamlanmasını takiben, Sabancı Holding Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Vergi Katkıları

Topluluğun 2021 yılına ilişkin bazı finansal bilgilerine aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir. Konsolidasyona tabi şirketlerin verileri aşağıdaki tabloda toplama usulü ile gösterilmiş olup, finansal bilgiler milyon TL karşılığını ifade etmektedir.

 

Ülke Çalışan Sayısı %
Türkiye 30.704 91,0%
Almanya 68 0,2%
ABD 767 2,3%
Endonezya 1.160 3,4%
Diğer 1.040 3,1%
Toplam 33.739 100,0%
Ülke Gelir Tutarı %
Türkiye 103.003,63 89,2%
Almanya 1.201,25 1,0%
ABD 3.692,77 3,2%
Endonezya 2.254,66 2,0%
Diğer 5.272,66 4,6%
Toplam 115.424,98 100,0%
Ülke Vergi Öncesi Kar (m TRY) %
Türkiye 23.190,71 92,9%
Almanya 611,15 2,4%
ABD - 135,50 -0,5%
Endonezya 276,20 1,1%
Diğer 1.007,76 4,0%
Toplam 24.950,32 100,0%
Ülke Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi %
Türkiye 3.909,87 93,2%
Almanya 166,38 4,0%
ABD - 10,69 -0,3%
Endonezya 13,73 0,3%
Diğer 116,88 2,8%
Toplam 4.196,17 100,0%
Ülke Ödenen Kurumlar Vergisi %
Türkiye 3.269,37 90,8%
Almanya 251,25 7,0%
ABD 5,41 0,2%
Endonezya 58,43 1,6%
Diğer 16,27 0,5%
Toplam 3.600,74 100,0%
ÜlkeŞirket AdıFaaliyet Alanı
Türkiye Akbank T.A.Ş. Bankacılık
Türkiye Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi Perakende Satış Hizmetleri
Türkiye Teknosa İç Ve Dış Ticaret A.Ş. Perakende Satış Hizmetleri
Türkiye Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. Kordbezi Üretimi
Türkiye Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Üretim, Satış, Pazarlama ve Dağıtım
Türkiye Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Yönetim Hizmetleri, Holding
Türkiye Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası İşlemleri
Türkiye Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Veri İşleme, Teknoloji
Türkiye Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Üretim, Satış, Pazarlama ve Dağıtım
Türkiye Ak Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama
Türkiye Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetim Hizmeti
Türkiye Temsa Motorlu Araçlar Paz.Ve Dağ. A.Ş. Satış, Pazarlama ve Distribütörlük
Türkiye Aköde Elektronik Para Ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Finansal Hizmetler
Türkiye Exsa Export San. Mam. Satış Ve Araştırma A.Ş. Gayrimenkul / Diğer Yatırımlar
Türkiye Tursa Sabancı Turizm Ve Yatırım İşletmeleri A.Ş. Konaklama
Türkiye Ankara Enternasyonel Otelcilik A.Ş. Konaklama
Türkiye Adana Gayrimenkul Geliştirme Ve İşletme A.Ş. Gayrimenkul Hizmetleri
ABD Kordsa Inc Kordbezi Üretimi
ABD Textile Products. Inc. Kordbezi Üretimi
ABD Axiom Materials Acquisition Llc Kordbezi Üretimi
ABD Fabric Development Inc. Kordbezi Üretimi
ABD Advanced Honeycomb Technologies Corporation Kordbezi Üretimi
ABD Cimsa Americas Cement Manufacturing And Sales Corporation Satış, Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri
Almanya Akbank AG Bankacılık
Almanya Cimsa Cement Sales North Gmbh Satış, Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri
Endonezya Pt Indo Kordsa Tbk Kordbezi Üretimi
Endonezya Pt Indo Kordsa Polyester Polyester İplik Üretimi
DİĞER    
Malta Akbank T.A.S. (Malta Branch) Bankacılık
İtalya Cimsa Adriatico S.R.L Satış, Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri
İspanya Cimsa Cementos Espana S.A.U. Satış, Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri
Brezilya Kordsa Brasil Kordbezi Üretimi
Rusya Cimsa Rus Ctk Satış Pazarlama ve Dağıtım
Mısır Nile Kordsa Company For Industrial Yarn Fabrics S.A.E. Gayrifaal
Tayland Thai Indo Kordsa Kordbezi Üretimi
SirA Sira