Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
 
SAHOL- hisse değeri- -info icon
English

Sürdürülebilirlik Uyum Raporları

 

   

Yıl Seçiniz
2023
2023
Açıklama Yıl Rapora Git
A.Genel İlkeler
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
 İlkeUyum DurumuAçıklama
A1.1 Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfalar 40-57)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/2022-faaliyet-raporu.pdf (sayfalar 127-130)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/surdurulebilirlik/politikalar/Politikalar/67/0/0
Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
A1.2 ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfalar 26, 28-30, 135)
A2 Uygulama/İzleme
A2.1 ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfalar 40-47)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/2022-faaliyet-raporu.pdf (sayfalar 137, 138)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfalar 40-47)
Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
A2.2 ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfalar 28-30, 135)
A2.3 ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfalar 28-30)
A2.4 İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfalar 14, 18-21, 28-30, 106-108, 111-118)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/2022-faaliyet-raporu.pdf  (sayfalar 67-105)
A3 Raporlama
A3.1 Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfalar 14, 31-36, 153-155)
A3.2 Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfa 24)
A3.3 ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum Çevresel veya toplumsal konular Holding’in kendi faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayıp, bu konuda 2022 yılında açılmış bir dava bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Sabancı Holding’e yönelik açılan veya sonuçlanan davalara özel düzenli bir paylaşımda bulunulmamaktadır.
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/surdurulebilirlik/detay/Cevresel-Performans/62/57/0  (lütfen sayfa sonuna bakınız.)
A4 Doğrulama
A4.1 Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfalar 171-173)
B Çevresel İlkeler
B1 Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır. Kısmi Uyum Topluluk şirketlerinin bir kısmında bulunmaktadır. Topluluk genelinde tam uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
B2 Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfa 3)
B4 Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfalar 14, 128)
B5 Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfalar 23, 24, 37-40)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/en/images/pdf/cdp-climate-change-2023.pdf (sayfalar 16, 19-21)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-mart-2024-grup-strateji-sunumu.pdf (sayfalar 13-15)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/2022-faaliyet-raporu.pdf   (sayfalar 53-56)
B7 Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/en/images/pdf/cdp-climate-change-2023.pdf   (sayfalar 54, 55)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/SAHOL-Policy-TR.pdf (sayfalar 4, 10-16)
B8 Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/en/images/pdf/cdp-climate-change-2023.pdf (sayfalar 54, 58)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfalar 37, 152)
B9 Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum Göstergelerden bazıları (ör: NOx) Holding ve Topluluk şirketlerinin bir kısmı için ilgisizdir. Kalan hususlarda açıklama yapılmaktadır.
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfa 153)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/en/images/pdf/cdp-climate-change-2023.pdf (sayfalar 35-44)
B10 Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfalar 121-140)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/en/images/pdf/cdp-climate-change-2023.pdf (sayfalar 35-44)
B11 Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfa  153)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/en/images/pdf/cdp-climate-change-2023.pdf (sayfalar 39-44)
B12 Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfalar 28-30)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/en/images/pdf/cdp-climate-change-2023.pdf (sayfalar 17-22)
B13 İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfalar 6-9, 23, 31-36, 61-83)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/en/images/pdf/cdp-climate-change-2023.pdf (sayfalar 17-19)
B14 Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfalar 106-108)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/en/images/pdf/cdp-climate-change-2023.pdf (sayfalar 33-34)
Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
B15 Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfalar 106, 107, 153)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/en/images/pdf/cdp-climate-change-2023.pdf (sayfa 33)
B16 Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfa 153)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/en/images/pdf/cdp-climate-change-2023.pdf (sayfalar 35-44)
B17 Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/en/images/pdf/cdp-climate-change-2023.pdf (pages 47-49)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (page 153)
B18 Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfalar 18, 19, 65, 112, 113)
B19 Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/en/images/pdf/cdp-climate-change-2023.pdf (sayfa48)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfa 153)
B20 Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (page 14, 18, 19, 63,68, 112, 113, 153)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/en/images/pdf/cdp-climate-change-2023.pdf (pages 30, 31, 48)
B21 Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfa 153)
B22 Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (page 153)
B23 Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/en/images/pdf/cdp-climate-change-2023.pdf (sayfa 51-53)
B24 Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/en/images/pdf/cdp-climate-change-2023.pdf (sayfa 51-53)
B25 Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/2022-faaliyet-raporu.pdf
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/en/images/pdf/cdp-water-security-2023.pdf
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/en/images/pdf/cdp-climate-change-2023.pdf
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/surdurulebilirlik/default/Kurumsal-Yonetim-ve-Surdurulebilirlik/7/63/0
C Sosyal İlkeler
C1 İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
C1.1 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://www.sabanci.com/tr/calisma-prensipleri/is-etigi-kurallari
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfa 132)
https://www.sabanci.com/tr/sosyal-sorumluluk/kurumsal-sosyal-sorumluluk-politikasi-ve-ilkeleri
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/Sabanci-Toplulugu-Esitlik-Cesitlilik-ve-Kapsayicilik-Yonetmeligi-ID3862.pdf
C1.2 Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir. Tam Uyum https://www.sabanci.com/tr/calisma-prensipleri/is-etigi-kurallari
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/en/images/pdf/sustainabilityreport2022.pdf (sayfalar 132-135)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/2022-faaliyet-raporu.pdf (sayfa 52)
https://kariyer.sabanci.com/tr/insan-kaynaklari
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/Sabanci-Toplulugu-Esitlik-Cesitlilik-ve-Kapsayicilik-Yonetmeligi-ID3862.pdf
C1.3 Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://www.sabanci.com/tr/sosyal-sorumluluk/taahhutlerimiz/kadini-guclendirme-ilkeleri
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/2022-Digital-Annual-Report/pdf/Sabanci-Annual-Report-2022.pdf (sayfa 52)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfalar  129-131)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/Sabanci-Toplulugu-Esitlik-Cesitlilik-ve-Kapsayicilik-Yonetmeligi-ID3862.pdf
C1.4 Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://www.sabanci.com/tr/calisma-prensipleri/is-etigi-kurallari
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfalar 132-135)
https://www.sabanci.com/tr/sosyal-sorumluluk/sosyal-sorumluluk-politikasi-ve-ilkeleri
https://kariyer.sabanci.com/tr/insan-kaynaklari
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/SAHOL-Policy-TR.pdf (sayfa 14)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/Sabanci-Toplulugu-Esitlik-Cesitlilik-ve-Kapsayicilik-Yonetmeligi-ID3862.pdf
C1.5 Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfa 150)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfalar 134, 128-130,154)
https://kariyer.sabanci.com/tr/insan-kaynaklari
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfa 135)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/surdurulebilirlik/detay/Sosyal-Sorumluluk-Politikasi-ve-Ilkeleri/49/44/0
https://www.sabanci.com/tr/calisma-prensipleri/is-etigi-kurallari
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/SAHOL-Policy-TR.pdf (sayfa 14)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/SAHOL-Policy-TR.pdf (sayfa 16)
Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
C1.6 İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfalar 136-137)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/surdurulebilirlik/detay/Is-Sagligi-ve-Guvenligi-Politikasi/414/1429/0
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfa 155)
İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
C1.7 Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://www.sabanci.com/tr/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu
https://www.sabanci.com/tr/gizlilik
C1.8 Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır Tam Uyum https://www.sabanci.com/tr/calisma-prensipleri/is-etigi-kurallari
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfa 150)
C1.9 Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfalar 85-89)
C1.10 Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfa 129)
C2 Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
C2.1 Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır. İlgisiz Holding için ilgisizdir, Topluluk şirketlerinden ilgili olanlar için yayınlanmaktadır.
C2.2 Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf
 (sayfalar 37, 151)
C2.3 Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfa 3)
C2.4 Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfalar 3, 152)
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/4724-H-O-Sabanci-Holding-A-S
https://www.sabanci.com/tr/sosyal-sorumluluk/taahhutlerimiz/kadini-guclendirme-ilkeleri
C2.5 Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/en/images/pdf/sabanci-holding-strategy-presentation-march-2024.pdf (sayfa 14)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfa 15)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/surdurulebilirlik/default/Kurumsal-Yonetim-ve-Surdurulebilirlik/7/63/0
D Kurumsal Yönetim İlkeleri
D1 Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur. Tam Uyum https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfalar 37, 38, 46)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/2022-faaliyet-raporu.pdf   (sayfalar 131-140)
D2 Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır. Tam Uyum https://www.sabanci.com/tr/sosyal-sorumluluk/sabanci-gonulluleri/sabanci-gonulluleri-programi-nedir
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/2022-faaliyet-raporu.pdf (sayfalar 58-61)
https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/sabanci-holding-2022-surdurulebilirlik-raporu.pdf (sayfalar 90-96)
2022
2022
Açıklama Yıl Rapora Git
İlkeUyum DurumuAçıklama
A1. Strateji, Politika ve Hedefler    
A1.1 Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir. Evet Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 32-36, 106-107, 109-111)
Kurumsal-Yonetim-ve-Surdurulebilirlik
Sabancı Holding Yatırımcı Sunumu Grup Stratejisi Ocak 2023 (sayfalar 23-32)
Sabancı Holding 2021 Faaliyet Raporu (sayfalar 126-129)
Politikalar
Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
A1.2 ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır. Evet Sabancı Holding 2021 Faaliyet Raporu (sayfa 52)
Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 29-31, 91)
A2. Uygulama/İzleme    
A2.1 ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır. Evet Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 32-36, 106-107)
Sabancı Holding 2021 Faaliyet Raporu (sayfalar 53-55)
Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 32-36)
Sabancı Holding 2021 Faaliyet Raporu (sayfalar 53-55)
Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
A2.2 ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Evet Sabancı Holding 2021 Faaliyet Raporu (sayfalar 52, 53)
Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 29-31, 91)
A2.3 ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır. Evet Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 29-31)
A2.4 İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır. Evet Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 18, 19, 31, 39-48, 70, 71, 73)
Sabancı Holding 2021 Faaliyet Raporu (sayfalar 60-102)
A3. Raporlama    
A3.1 Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir. Evet Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 18,19, 20-31, 118-120)
A3.2 Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır. Evet Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 37, 55, 66,76)
Sabancı Holding 2021 Faaliyet Raporu (sayfa 52)
A3.3 ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır. Evet Çevresel veya toplumsal konular Holding’in kendi faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayıp, bu konuda 2022 yılında açılmış bir dava bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Sabancı Holding’e yönelik açılan veya sonuçlanan davalara özel düzenli bir paylaşımda bulunulmamaktadır.
Cevresel-Performans (lütfen sayfa sonuna bakınız.)
A4 Doğrulama    
A4.1 Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır. Evet Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 141-143)
B. Çevresel İlkeler    
B1 Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır. Kısmi Uyum  
B2 Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır. Evet Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfa 2)
B3 A2.1'de verilmiştir. Evet  
B4 Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır. Evet Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 18, 88)
B5 Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. Evet Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 13, 26-31)
Sabancı Holding 2021 Faaliyet Raporu (sayfalar 48-52)
Climate Change 2022 (sayfalar 19, 20, 21-23)
Sabancı Holding Yatırımcı Sunumu Grup Stratejisi Ocak 2023 (sayfalar 23-33)
B6 A2.4'te verilmiştir. Evet  
B7 Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. Evet Sabancı Topluluğu Sorumlu Yatırım Politikası (sayfalar 4, 10-16)
Climate Change 2022 (sayfalar 68, 69)
B8 Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır. Kısmi Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 27, 28, 99, 102-104, 117)
2021-Digital-Annual-Report/pdf/tr/Sabancı Holding 2021 Faaliyet Raporu (sayfalar 26-29, 48, 49)
Climate Change 2022 (sayfalar 68, 69, 73)
B9 Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır. Evet Göstergelerden bazıları (ör: NOx) Holding ve Topluluk şirketlerinin bir kısmı için ilgisizdir. Kalan hususlarda açıklama yapılmaktadır.
Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 118-120)
Climate Change 2022 (sayfalar 43-56)
B10 Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır. Evet Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 121-140)
Climate Change 2022 (sayfalar 43-54)
B11 Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır. Evet Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 118-120)
Climate Change 2022 (sayfalar 48-54)
B12 Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır. Evet Climate Change 2022 (sayfalar 20-24)
Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 29-31)
B13 İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır. Evet Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 4-6, 13, 20-31, 38-55)
Climate Change 2022 (sayfalar 19-22)
Sabancı Holding 2021 Faaliyet Raporu (sayfalar 48-52)
B14 Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Evet Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 67-72)
Climate Change 2022 (sayfalar 41-43)
Sabancı Topluluğu Sorumlu Yatırım Politikası (sayfa 12)
Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
B15 Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır. Evet Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 69, 73, 118)
Climate Change 2022 (sayfalar 41-43)
B16 Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır. Evet Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 118-120)
Climate Change 2022 (sayfalar 43-56)
B17 Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır. Evet Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 118-120)
Climate Change 2022 (sayfalar 56-61)
B18 Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır. Evet Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 18, 19, 38, 42, 118)
Climate Change 2022 (sayfalar 35-37, 57)
B19 Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır. Evet Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfa 118)
Climate Change 2022 (sayfa 57)
B20 Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır. Evet Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfa 18, 19, 38, 42, 118)
Climate Change 2022 (sayfalar 35-37, 57)
B21 Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır. Evet Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfa 118)
B22 Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır. Evet Climate Change 2022 (sayfalar 63-65)
B23 Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır. Evet Climate Change 2022 (sayfalar 64, 65)
B24 Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır. Evet Climate Change 2022 (sayfalar 64, 65)
B25 Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır. Evet Kurumsal-Yonetim-ve-Surdurulebilirlik
Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu
Sabancı Holding 2021 Faaliyet Raporu
Kurumsal-Yonetim-Uyum-Raporu
Climate Change 2022
Water Security 2022
C. Sosyal İlkeler    
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları    
C1.1 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır. Evet is-etigi-kurallari
Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfa 90)
sosyal-sorumluluk-politikasi-ve-ilkeleri
C1.2 Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir. Evet is-etigi-kurallari
Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 90-93)
Sabancı Holding 2021 Faaliyet Raporu (sayfa 43)
insan-kaynaklari
C1.3 Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır. Evet kadini-guclendirme-ilkeleri
Sabancı Holding 2021 Faaliyet Raporu (sayfalar 43, 47)
Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 80-83, 90-93)
C1.4 Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır. Evet is-etigi-kurallari
Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 90-93)
sosyal-sorumluluk-politikasi-ve-ilkeleri
insan-kaynaklari-politikalari
Sabancı Holding 2021 Faaliyet Raporu (sayfalar 126, 127)
Sabancı Topluluğu Sorumlu Yatırım Politikası (sayfa 14)
C1.5 Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir. Evet Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 80-89, 113, 114)
insan-kaynaklari-politikalari
Sabancı Holding 2021 Faaliyet Raporu (sayfalar 126, 127)
Sosyal-Sorumluluk-Politikasi-ve-Ilkeleri
is-etigi-kurallari
Sabancı Topluluğu Sorumlu Yatırım Politikası (sayfa 14)
Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 113, 114)
Sabancı Topluluğu Sorumlu Yatırım Politikası (sayfa 16)
Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 80-89, 113, 114)
Sabancı Holding 2021 Faaliyet Raporu (sayfalar 126, 127)
Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
C1.6 İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Evet Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 94, 95, 120)
Is-Sagligi-ve-Guvenligi-Politikasi
Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfa 120)
İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
C1.7 Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Evet kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu
gizlilik
C1.8 Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır Evet is-etigi-kurallari
Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 113, 114)
C1.9      
C1.10 Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir. Evet Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfa 83)
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler    
C2.1 Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır. İlgisiz Holding için ilgisizdir, Topluluk şirketlerinden ilgili olanlar için yayınlanmaktadır.
C2.2 Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır. Evet Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 14, 26, 28)
C2.3 Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.   Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfa 2)
C2.4 Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır. Evet Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfa 2, 117)
4724-H-O-Sabanci-Holding-A-S
kadini-guclendirme-ilkeleri
C2.5 Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür. Evet Sabancı Holding Yatırımcı Sunumu Grup Stratejisi Ocak 2023 (sayfa 13)
Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfa 26, 67)
Sabancı Holding 2021 Faaliyet Raporu (sayfa 10)
Kurumsal-Yonetim-ve-Surdurulebilirlik
D. Kurumsal Yönetim İlkeleri    
D1 Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur. Evet Sabancı Holding 2021 Sürdürülebilirlik Raporu (sayfalar 26, 28, 35)
Sabancı Holding 2021 Faaliyet Raporu (sayfalar 130-139)
D2 Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır. Evet sabanci-gonulluleri-programi-nedir
2021
2021
Açıklama Yıl Rapora Git
İlke Uyum Durumu Açıklama
A.  GENEL    
A1. Strateji, Politika ve Hedefler    
1 Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlanabilir. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar.  Evet  
2 ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisini belirler. Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler ve kamuya açıklar. Evet  
A2. Uygulama/İzleme    
3 ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri belirler ve kamuya açıklar. Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul’un ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar.  Evet  
4 Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar.  Evet  
5 ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar. Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG’leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar.  Evet  
6 İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar. Evet  
A3. Raporlama    
7 Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar.  Evet  
8 Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilmesi açısından önemli nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması esastır. Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.  Evet  
9 Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar.  Evet  
10 Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.  Evet  
11 Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar Kısmi Çevresel veya toplumsal konular Holding’in kendi faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayıp, bu konuda 2021 yılında açılmış bir dava bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Sabancı Holding’e yönelik açılan veya sonuçlanan davalara özel düzenli bir paylaşımda bulunulmamaktadır.
A4. Doğrulama    
12 Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir.  Evet Sabancı Holding 31 Aralık 2020 Sürdürülebilirlik Raporu’nda seçili sürdürülebilirlik performans kriterleri uluslararası standartlara göre bağımsız üçüncü taraflar tarafından doğrulanmıştır.
B. ÇEVRESEL İLKELER    
13 Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar.  Kısmi Topluluk şirketlerinin bir kısmında bulunmaktadır. Topluluk genelinde tam uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
14 Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar.  Evet  
15 Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.  Evet  
16 Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.  Evet  
17 Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar.  Evet  
18 Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar.  Evet  
19 İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar.  Evet  
20 Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar.  Kısmi Topluluk şirketlerinin bir kısmında bulunmaktadır. Topluluk genelinde tam uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
21 Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar.  Evet  
22 Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar.  Evet Göstergelerden bazıları (ör: NOx) Holding ve Topluluk şirketlerinin bir kısmı için ilgisizdir. Kalan hususlarda açıklama yapılmaktadır.
23 Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar.  Evet  
24 Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma). Evet  
25 Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye edilir. Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir.  Evet Sabancı Topluluğu hedeflerini belirleyen topluluk şirketlerinin kısa ve uzun vadeli hedeflerini uluslararası raporlama standartlarına uygun olarak kamuya açıklar ancak Bilime Dayalı Hedefleri tüm Topluluğu kapsayan bir yöntem olarak kullanmamaktadır.
26 İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar.  Evet  
27 Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar.  Evet  
28 Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar.  Evet  
29 Toplam enerji tüketim verilerini (hammaddeler hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar.  Evet  
30 Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar.  Evet  
31 Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar.  Evet  
32 Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar.  Evet  
33 Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar.  Evet  
34 Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar.  Evet  
35 Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar.  Evet  
36 porlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar.  Evet  
37 Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar.  Evet  
38 Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.  Evet  
C. SOSYAL    
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları    
39 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye’de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar. Evet  
40 İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek , dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir.  Evet  
41 Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar.  Evet  
42 Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar.  Evet  
43 Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar. Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları oluşturarak uyuşmazlık çözüm süreçlerini belirler. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar.  Evet  
44 İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar. İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.  Evet  
45 Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar.  Evet  
46 Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar.  Evet  
47 Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.  Evet  
48 Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler.  Evet  
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler    
49 Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür.  Evet  
50 Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar.  Evet Holding için ilgisizdir, Topluluk şirketlerinden ilgili olanlar için yayınlanmaktadır.
51 Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar.    
52 Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.) ) kamuya açıklar.  Evet  
53 İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar.  Evet  
54 Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir. Evet  
D. KURUMSAL YÖNETİM    
55 II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir.  Evet  
56 Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur.  Evet  
57 Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur. Evet  
58 Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır.  Evet  
59 Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir.  Evet  
60 Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını açıklar. Evet  
2020
2020
Açıklama Yıl Rapora Git
İlkeUyum DurumuAçıklama
A.  GENEL İLKELER    
A1. Strateji, Politika ve Hedefler    
1 Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlanabilir. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar. Kısmi Uyum ÇSY alanında yayınlanmış politikalardan bir kısmı henüz Yönetim Kurulu seviyesinde onaylı değildir. 
2 ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisini belirler. Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler ve kamuya açıklar. Tam Uyum  
A2. Uygulama/İzleme    
3 ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri belirler ve kamuya açıklar. Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul’un ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar. Tam Uyum  
4 Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar. Tam Uyum  
5 ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar. Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG’leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar. Tam Uyum  
6 İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar. Tam Uyum  
A3. Raporlama    
7 Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar. Tam Uyum  
8 Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilmesi açısından önemli nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması esastır. Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir. Tam Uyum  
9 Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar. Tam Uyum  
10 Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir. Tam Uyum  
11 Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar. Kısmi Uyum Çevresel veya toplumsal konular Holding’in kendi faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayıp, bu konuda 2020 yılında açılmış bir dava bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Sabancı Holding’e yönelik açılan veya sonuçlanan davalara özel düzenli bir paylaşımda bulunulmamaktadır. 
A4. Doğrulama    
12 Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir. Kısmi Uyum Topluluk şirketlerinin bir kısmında gerçekleştirilmektedir. Topluluk genelinde tam uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
B. ÇEVRESEL İLKELER    
13 Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar. Kısmi Uyum Topluluk şirketlerinin bir kısmında bulunmaktadır. Topluluk genelinde tam uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
14 Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar. Tam Uyum  
15 Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar. Tam Uyum  
16 Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar. Tam Uyum  
17 Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar. Tam Uyum  
18 Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar. Tam Uyum  
19 İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar. Tam Uyum  
20 Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar. Kısmi Uyum Topluluk şirketlerinin bir kısmında bulunmaktadır. Topluluk genelinde tam uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
21 Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar. Tam Uyum  
22 Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar. Tam Uyum Göstergelerden bazıları (ör: NOx) Holding ve Topluluk şirketlerinin bir kısmı için ilgisizdir. İlgili diğer hususlarda açıklamalar yapılmaktadır.
23 Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar. Tam Uyum  
24 Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma). Tam Uyum  
25 Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye edilir. Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir. Kısmi Uyum Sabancı Topluluğu çevresel konularda hedeflerine değinmekte, ancak Bilime Dayalı Hedefleri yaygın bir metod olarak henüz kullanmamaktadır.
26 İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar. Tam Uyum  
27 Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar. Kısmi Uyum Topluluk şirketlerinde bu konuya yönelik adımlar olmakla birlikte, Topluluk genelinde ve Sabancı Holding nezdinde kapsamlı bir şekilde ele alınmamaktadır.
28 Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar. Kısmi Uyum Topluluk şirketlerinin bir kısmında açıklanmaktadır. Topluluk genelinde tam uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
29 Toplam enerji tüketim verilerini (hammaddeler hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar. Tam Uyum  
30 Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar. Kısmi Uyum Topluluk şirketlerinin bir kısmında sağlanmaktadır. Topluluk genelinde tam uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
31 Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar. Kısmi Uyum Topluluk şirketlerinin bir kısmında açıklanmaktadır. Topluluk genelinde tam uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
32 Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar. Kısmi Uyum Topluluk şirketlerinin bir kısmında açıklanmaktadır. Topluluk genelinde tam uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
33 Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar. Tam Uyum  
34 Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar. Kısmi Uyum Topluluk şirketlerinin bir kısmında açıklanmaktadır. Topluluk genelinde tam uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
35 Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar. Kısmi Uyum Topluluk şirketlerinin bir kısmında açıklanmaktadır. Topluluk genelinde tam uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
36 Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar. Kısmi Uyum Topluluk şirketlerinin bir kısmında açıklanmaktadır. Topluluk genelinde tam uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
37 Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar. Tam Uyum  
38 Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar. Tam Uyum  
C. SOSYAL İLKELER    
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları    
39 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye’de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar. Kısmi Uyum İnsan Hakları konusu, pek çok politika ve sürece konu olmakla birlikte, Topluluk şirketlerinin tamamında ayrı bir politika olarak belirlenmemiştir. Sabancı Topluluğu İş Etiği Kuralları’nın 7 numaralı “Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız” bölümünde insan haklarının korunmasına vurgu yapılmıştır.
40 İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek , dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir. Tam Uyum  
41 Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar. Tam Uyum  
42 Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar. Kısmi Uyum Topluluk şirketlerinin bir kısmında açıklanmaktadır. Topluluk genelinde tam uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
43 Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar. Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları oluşturarak uyuşmazlık çözüm süreçlerini belirler. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar. Tam Uyum  
44 İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar. İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar. Tam Uyum  
45 Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar. Tam Uyum  
46 Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar. Tam Uyum  
47 Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar. Tam Uyum  
48 Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler. Tam Uyum  
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler    
49 Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür. Tam Uyum  
50 Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar. Tam Uyum Holding için ilgisizdir, Topluluk şirketlerinden ilgili olanlar için yayınlanmaktadır.
51 Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar. Tam Uyum  
52 Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.) kamuya açıklar. Tam Uyum  
53 İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar. Tam Uyum  
54 Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir. Tam Uyum  
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ    
55 II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir. Tam Uyum  
56 Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur. Tam Uyum  
57 Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur. Tam Uyum  
58 Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır. Tam Uyum  
59 Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir. Tam Uyum  
60 Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını açıklar. Kısmi Uyum Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası bulunmaktadır. Bununla birlikte vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik ayrı bir politika yayınlanmamaktadır. Yazılı bir politika bulunmamakla birlikte, Sabancı Topluluğu vergi ödevini dürüstlük ilkesine göre tam ve zamanında yerine getirmeyi sosyal bir görev addetmiştir.
SirA Sira