Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
 
SAHOL- hisse değeri- -info icon
English

Kar Dağıtım Politikası

 

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. kâr dağıtım  politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas  sözleşmemiz hükümleri dikkate alınarak hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının %5'inden az olmamak üzere dağıtılabilir dönem karının %20'sine kadar  nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr  payı dağıtılması esasına dayanır. Bu politikanın uygulaması, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'in orta ve uzun vadeli stratejileri ile ulusal ve küresel ekonomik şartlar doğrultusunda Genel Kurul tarafından belirlenir.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların  ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler  içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nde kâr payı avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır.

Genel Kurul, net kârın bir kısmını veya tamamını  olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Yönetim  Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir.

(Milyon TL)201920202021202220232024
Alınan Temettü  601  492  1.562 2.114 7.076 9.414
Verilen Temettü  612  673  714 1.530 3.571 6.181
Ödenen/Alınan Temettü  %102  %137  %46 %72 %50 %66
Temettü Ödeme Oranı  %16  %18  %15 %12,7 %8,1 %40,1
SirA Sira