Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
 
SAHOL- hisse değeri- -info icon
English

Kurumsal Profil

 

Sabancı Topluluğu sürdürülebilir bir yaşam için öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştirirken, performans kültürü, dinamik portföy yönetimi ve veri merkezli ekosistemiyle değer yaratmaktadır.

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (Sabancı Holding), Türkiye’nin önde gelen holding şirketlerinden olup, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri aracılığıyla başta bankacılık, finansal hizmetler, enerji, sanayi, yapı malzemeleri ve perakende sektörleri olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyette bulunmaktadır. Sabancı Holding Türkiye’de tescil edilmiş olup merkezi İstanbul’dur.

Sabancı Holding, Topluluk şirketlerinin uygun rekabet koşullarıyla kârlı ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermelerini teminen finans, strateji, iş geliştirme, hukuk, insan kaynakları ve sürdürülebilirlik fonksiyonlarını koordine etmek ve desteklemektedir. Holding, ayrıca, Sabancı Topluluğu genelinde geçerli olan kurumsal yönetim uygulamalarını belirlemekte ve takip etmektedir.

Sabancı Holding; İcra Kurulu Başkanı (CEO), Finans Grup Başkanı (CFO), Stratejik İş Kolu Başkanları ve fonksiyonel Grup Başkanlarının yer aldığı üst düzey yöneticilerden oluşan bir Yürütme Kurulu tarafından yönetilmektedir. Yürütme Kurulu temel olarak önemli sermaye dağılımı kararlarından sorumludur ve Holding’in nihai karar verici organı olan Yönetim Kurulu’na raporlanmaktadır.

Yönetim Kurulu’nun dört alt komitesi bulunmaktadır. Bunlar, görev alanlarıyla ilgili olarak doğrudan Yönetim Kurulu’na raporlayan Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi’dir.

Sabancı Holding, holding katma değerini 3 ana başlıkta tanımlamaktadır: Performans kültürü, dinamik portföy yönetimi ve veri merkezli ekosistemden değer yaratma. Performans kültürüne ilişkin olarak, organizasyon genelinde kısa ve uzun vadeli bir prim sistemi benimsenmektedir. Performans değerlendirmesi, çeşitli finansal ve finansal olmayan kriterler doğrultusunda yıllık bazda gerçekleştirilmektedir. Temel finansal performans göstergeleri olarak; gelir, FAVÖK, serbest nakit akışı ve borsada işlem gören şirketlerin göreceli toplam hissedar getirisi değerlendirmeye alınmaktadır.* Çevresel, sosyal ve yönetişim derecelendirmelerindeki iyileşme ve Topluluğun 2050 yılına kadar Net Sıfır Emisyon ve Sıfır Atık hedefine ulaşma eylemleri finansal olmayan performans göstergeleridir.* Net aktif değeri (NAD) büyümesi ve göreceli toplam hissedar getirisi ise uzun vadeli primlerin belirlenmesinde kullanılan performans göstergeleri arasındadır.*

Dinamik portföy yönetimi alanında Sabancı Topluluğu, ana iş kollarında büyümeye, faaliyet gösterdiği sektörlerdeki pazar lideri konumunu güçlendirmeye ve başta enerji ve iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, dijital teknolojiler ve sağlık ekosistemi olmak üzere yeni büyüme platformlarına yatırım yapmaya odaklanmaktadır. Dinamik portföy yönetimi yaklaşımındaki temel hedef, Topluluk genelinde sağlıklı bilanço yapısını korumak ve hissedar getirisini en üst düzeye çıkarmaktır.

Topluluk genelinde yeniliği ve dönüşümü desteklemek için değer odaklı ve veri tabanlı bir ekosistem olarak faaliyet gösteren Sabancı Topluluğu şirketleri, 14 ülkedeki yatırımlarıyla ürün ve hizmetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaktadır. Sabancı Holding’in uluslararası iş ortakları arasında Ageas, Bridgestone, Carrefour, E.ON, Heidelberg Materials ve Skoda gibi dünyanın önde gelen şirketleri yer almaktadır.

Sabancı Holding, Türkiye’de menkul kıymetler piyasasının düzenleyici kuruluşu olan Sermaye Piyasası Kurulu’na kayıtlı olup payları 1997 yılından bu yana Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Sabancı Ailesi, Sabancı Holding’in en büyük hissedar grubunu oluşturmakta iken, Holding’in sermayesini oluşturan paylarının %49,61’i halka açıktır. 2022 yıl sonu itibarıyla, Sabancı Holding ve halka açık 11 bağlı ortaklığının payları Borsa İstanbul’un toplam piyasa değerinin %6’sını oluşturmaktadır. 2022 yılında Sabancı Topluluğu 404 milyar TL kombine net gelir ve 44 milyar TL konsolide net kâraçıklamıştır.

* Temel performans göstergeleri burada belirtilen örneklerle sınırlı değildir.
SirA Sira