Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
 
SAHOL- hisse değeri- -info icon
English

Kurumsal Profil

 

Sabancı Topluluğu sürdürülebilir bir yaşam için öncü girişimler ile Türkiye ile dünyayı birleştiriyor, performans kültürü, dinamik portföy yönetimi ve veri merkezli ekosistemi ile değer yaratıyor.

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (Sabancı Holding), Türkiye’nin önde gelen holding şirketlerinden olup, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri aracılığıyla başta bankacılık, finansal hizmetler, enerji, sanayi, yapı malzemeleri ve perakende sektörleri olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyette bulunmaktadır. Sabancı Holding Türkiye’de tescil edilmiş olup merkezi İstanbul, Türkiye’dir.

Sabancı Holding’in amacı, Topluluk şirketlerinin uygun rekabet koşulları ile kârlı ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak için finans, strateji, iş geliştirme, hukuk, insan kaynakları ve sürdürülebilirlik fonksiyonlarını koordine etmek ve desteklemek; aynı zamanda Sabancı Topluluğu genelinde geçerli olan kurumsal yönetim uygulamalarını belirlemek ve takip etmektir.

Sabancı Holding, Genel Müdür, Grup Finans Başkanı, Stratejik İş Birimleri Başkanları ve fonksiyonel Grup Başkanlarının yer aldığı üst düzey yöneticilerden oluşan bir Yürütme Kurulu tarafından yönetilmektedir. Yürütme Kurulu temel olarak önemli sermaye dağılımı kararlarından sorumludur ve nihai karar mercii olan Yönetim Kurulu’na rapor verir.

Yönetim Kurulu’nda dört alt komite bulunmaktadır; bunlar görev alanlarıyla ilgili olarak doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı olan Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi’dir. Sürdürülebilirlik Komitesi, Yönetim Kurulu’nun çevresel ve sosyal konulardaki görev ve sorumluluklarını kapsamlı bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olmak amacıyla 2021 yılında oluşturulmuştur.

Sabancı Holding, Holding katma değerini 3 ana başlıkta tanımlar; performans kültürü, dinamik portföy yönetimi ve veri merkezli ekosistem. Performans kültürüne ilişkin olarak, organizasyon genelinde kısa ve uzun vadeli bir prim sistemi benimsenmektedir. Yıllık bazda yapılan performans değerlendirmesinde, temel finansal performans göstergeleri açısından; borsada işlem gören şirketler için gelir, FAVÖK, serbest nakit akışı ve göreceli toplam hissedar getirisi, finansal olmayan göstergeler açısından ise MSCI puanında artış ve iklim kriziyle mücadeleye yönelik çalışmalar gibi bir dizi gösterge değerlendirmeye alınır. Göreceli toplam hissedar getirisi ve net aktif değeri büyümesi ise uzun vadeli primlerin belirlenmesinde kullanılan performans göstergeleri arasındadır.*

Değer odaklı ve veri merkezli bir ekosisteme sahip olan Sabancı Topluluğu şirketleri 14 ülkede faaliyet göstermekte ve ürünlerini dünyanın pek çok bölgesine pazarlamaktadır. Sabancı Holding’in uluslararası iş ortakları arasında Ageas, Bridgestone, Carrefour, E.ON, Heidelberg Cement ve Skoda gibi dünyanın önde gelen şirketleri yer almaktadır.

Dinamik portföy yönetiminde Topluluk, sağlıklı bilanço yapısını korurken hissedar getirisini en üst seviyeye çıkarmayı hedefler. Bu kapsamda Topluluk, ana iş kollarında büyüme ve pazarlardaki mevcut öncü konumlarını güçlendirmeye, yeni büyüme platformlarında ise yatırımlarını artırmaya odaklıdır.

Sabancı Holding Sermaye Piyasası Kurulu’na kayıtlıdır ve payları 1997 yılından bu yana Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Sabancı Ailesi Sabancı Holding’in en büyük hissedar grubunu oluşturmakta olup, Holding’in paylarının %49,6’sı halka açıktır. Sabancı Holding’in payları ile halka açık 11 bağlı ortaklığının payları, 2022 yıl sonu itibarıyla Türkiye pay piyasasının toplam piyasa değerinin %6’sını oluşturmaktadır.

2021 yılında Sabancı Topluluğu 152 milyar TL kombine net gelir ve 12 milyar TL konsolide net kâr açıklamıştır.