Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
 
SAHOL- hisse değeri- -info icon
English

Kurumsal Profil

 

Faaliyet gösterdiği birçok alanda lider konumda olan Sabancı Topluluğu şirketlerinde, yüksek performans kültürü ve ekosistem iş birlikleri yaygınlaştırılırken sürdürülebililik ilkeleri gözetilerek tüm paydaşlar için katma değer yaratılmaktadır.

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., Türkiye’nin en büyük topluluklarından biri olan Sabancı Topluluğu’na bağlı şirketleri temsil eden ana şirkettir ve Topluluğa bağlı şirketleri stratejik bir bakış açısı ile yönetmektedir. Sabancı Topluluğu’nun temel iş alanları; banka, finansal hizmetler, enerji, sanayi, yapı malzemeleri ve perakendedir. Sabancı Topluluğu şirketleri faaliyet gösterdikleri sektörlerin pek çoğunda lider konumdadır.

Sabancı Holding icra faaliyetleri, Yönetim Kurulu’na bağlı olarak CEO, Finans Grup Başkanı (CFO), Sektör Grup Başkanları ve İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı’ndan oluşan Yürütme Kurulu tarafından yürütülmektedir.


Sabancı Holding;

  • Finansman, strateji, iş geliştirme ve insan kaynakları işlevlerinin belirlenmiş kurumsal yönetim prensipleri dahilinde koordine edilmesi ve desteklenmesinden,
  • Topluluk üst ve orta kademe yöneticilerin kariyer gelişiminden,
  • Topluluk stratejilerinin belirlenmesinden,
  • Toplulukta performans kültürünün yaygınlaştırılmasından,
  • Topluluk içinde yaratılacak ekosistem iş birlikleriyle hissedarlara sağlanan değerin artırılmasından sorumludur

 

Sabancı Holding, performans kültürünü ön planda tutmakta ve tüm paydaşlar için değer yaratma hedefiyle kısa ve uzun vadeli prim teşvik sistemi uygulamaktadır.

Yıllık bazda ciro, operasyonel kârlılık, net kâr, halka açık şirketler için rakiplerle karşılaştırmalı piyasa değeri değişimi ortak kriterler olmakla birlikte pazar payı, nakit akımı, işletme sermayesi, verimlilik, çalışan memnuniyeti vb. performans kriterleri baz alınarak performans değerlendirmesi yapılırken, uzun vadeli olarak Sabancı Holding toplam hisse getirisi ve Sabancı Holding Hisse Değerinin Net Aktif Değere göre iskonto oranı baz alınarak teşvik uygulaması yapılmaktadır.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu’na bağlı olarak Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri faaliyet göstermektedir. Üst yönetimin karar alma mekanizmasını güçlendirmek adına 2020 yılında Portföy Yönetim Komitesi’nin çalışmaları sonlandırılmıştır. İlgili Komite’nin bazı görevleri Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri’ne devrolmuştur.

Sabancı Holding, iş geliştirme projelerini sadece finansal değil stratejik yatırım olarak da değerlendirmekte, değer yaratma, reel büyüme potansiyeli olan, mevcut yetkinliklerin değerlendirilebileceği projeleri ve sürdürülebilir yatırım projelerini önceliklendirmektedir.

Sabancı Holding Sabancı Liderlik Gelişim Programları ile Stevie Ödülleri kapsamında Liderlik Gelişimi Başarısı, En İnovatif Liderlik Programı ve Liderlik Eğitimi kategorilerinde; Brandon Hall Grup Mükemmellik Ödülleri kapsamında ise Liderlik Gelişiminde En İyi İlerleme ve İş Stratejilerindeki Dönüşümü Destekleyen En İyi Öğrenme Programı kategorilerinde altın ödül almıştır.

Sabancı Topluluğu’na bağlı şirketler; 2020 yıl sonu itibarıyla 14 ülkede faaliyetlerini sürdürmekte olup ürünlerini Avrupa, Orta Doğu, Asya, Kuzey Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’da pazarlamaktadır. Sabancı Topluluğu sahip olduğu saygınlık, marka imajı, güçlü ortaklıkları, Türkiye piyasaları hakkındaki bilgi ve deneyimi sayesinde ana faaliyet alanlarında büyüyerek, Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan önemli bir güç haline gelmiştir.

Sabancı Holding’in uluslararası iş ortakları arasında konularında dünyanın önde gelen isimleri; Ageas, Bridgestone, Carrefour, E.ON, Heidelberg Cement, Marubeni, Skoda ve Philip Morris yer almaktadır.

2020 yılında Sabancı Topluluğu, 104 milyar TL kombine satış geliri elde etmiş ve konsolide net kârı 4,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Sabancı Holding’in kendi hisselerinin yanı sıra 11 iştirakinin hisseleri de Borsa İstanbul’da (BIST) işlem görmekte ve Borsa İstanbul’un piyasa değerinin %6,1’ini oluşturmaktadır.

Sabancı Holding’in en büyük hissedar grubunu Sabancı Ailesi oluşturmaktadır. Sabancı Holding hisselerinin fiili dolaşım oranı 2020 yıl sonu itibarıyla %48,5 seviyesindedir.

SABANCI HOLDİNG YATIRIM KRİTERLERİ

Coğrafi/sektör bazlı değer yaratma potansiyeli ROIC WACC + %1-3 

  • Büyüme potansiyeli Reel GSYH üstünde büyüme
  • Yaşam döngüsünün gelişme evresindeki sektörler
  • Mevcut yetkinliklerin aktarılabilir olması
  • Sürdürülebilir yatırım

ROIC: Yatırılan Sermaye Getirisi 
WACC: Sermayenin Ağırlıklı Ortalama Maliyet

SABANCI HOLDİNG PERFORMANS KRİTERLERİ

Kısa Vadeli KPI’lar
Ciro, Operasyonel Kârlılık, Net Kâr, Karşılaştırmalı Piyasa Değeri Değişimi, Pazar Payı, Nakit Akımı, İşletme Sermayesi, Çalışan Memnuniyeti vb.

Uzun Vadeli KPI
SAHOL toplam hisse getirisi, SAHOL NAD İskontosu

(*) Enerjisa, Akbank, Teknosa ve Carrefoursa müşterileri dahildir, şirketler arası ortak müşteriler hariçtir.