Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticari Ünvanı
Adı-Soyadı
Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı (%)
Sakıp Sabancı Holding Anonim Şirketi 287.100.000,56 14,07 14,07
Serra Sabancı 147.160.295,80 7,21 7,21
Suzan Sabancı Dinçer 141.566.960,87 6,94 6,94
Çiğdem Sabancı Bilen 141.566.960,87 6,94 6,94
Diğer 1.323.009.712,90 64,84 64,84
Toplam 2.040.403.931,00 100,00 100,00