Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
 
SAHOL- hisse değeri- -info icon
English

Sürdürülebilirlik Yönetişimi

 

Sabancı Holding olarak Topluluk şirketlerinin tamamında benimsenen, değişimi anlayıp uyum sağlamaya odaklanan sürdürülebilirlik yaklaşımımız ile faaliyet gösterdiğimiz sektörlere öncülük ediyor ve yol gösteriyoruz. ÇSY alanlarında hayata geçirdiğimiz en iyi uygulamalarla, sürdürülebilirliğin tüm sektörlerde iş modelinin bir parçası haline gelmesine katkı sağlıyoruz. Enerji, sanayi ve finansal hizmetler gibi ana iş kollarımızda, mevcut yatırımlarımızı daha sürdürülebilir hale getirmeye odaklanıyor ve yeni nesil büyüme alanlarımızı sürdürülebilir ve yüksek teknolojili iş alanlarında tanımlıyoruz. Elektrifikasyon, dijitalleşme ve döngüsel ekonomi gibi alanlara odaklanarak Topluluk bünyesinde ve müşterilerimizin faaliyetlerinde en üst seviyede verimlilik sağlamayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilirlik Yönetişim Yapısı

Sürdürülebilirlik Yol Haritası kapsamındaki çalışmaların etkin şekilde yönetilmesi amacıyla Sabancı Topluluğu Sürdürülebilirlik Liderliği Komitesi’ni kurduk. Sürdürülebilirlik Liderliği Komitesi altında da Tematik Görev Güçlerini oluşturduk. Hem Sürdürülebilirlik Liderliği Komitesi hem de (Sürdürülebilirlik Direktörlüğü vasıtasıyla) Tematik Görev Güçleri doğrudan CEO’ya bağlı çalışıyor. Ayrıca bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir Yönetim Kurulu Sürdürülebilirlik Komitesi kurduk.

Sürdürülebilirlik Liderliği Komitesi

Başkanlığını, Yürütme Kurulu’nda yer alan İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı’nın yaptığı Sürdürülebilirlik Liderliği Komitesi, Holding ile Topluluk şirketlerinde süreçlerin sürdürülebilirlik hedefleri ve aksiyonları açısından aynı şekilde yürütülmesini sağlıyor. Komite ayrıca, Topluluğun Sürdürülebilirlik Yol Haritası’nda yer alan hedef ve aksiyonlardaki ilerlemeyi izlemekten ve ÇSY alanlarında Sabancı itibarını ve faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek risklerin yönetilmesine ilişkin çalışmaları takip etmekten sorumlu. Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası gelişmeleri, kamusal düzenlemeleri ve trendleri izleyen Komite gerektiğinde Tematik Görev Güçlerine tavsiyelerde bulunuyor. Komite, Topluluk şirketleri arasında uzmanlık ve iyi uygulamaları teşvik ediyor. Komite Başkanı, Holding Yönetim Kurulu Sürdürülebilirlik Komitesi’ne altı ayda bir bilgilendirme yapıyor, yönlendirme ve onaylarını alıyor. Asil Üyeleri tüm Grup Başkanları, Kurumsal Marka Yönetimi ve İletişim Bölüm Başkanı ile Yatırımcı İlişkileri Direktörü’nden oluşan Komite’ye, gerektiğinde davet usulü ile ilgili paydaşlar da katılım sağlayabiliyor. Sürdürülebilirlik Direktörü koordinasyon birimi olarak görev yapıyor. Ek olarak, Sürdürülebilirlik Yol Haritası’nın odak alanlarının uzmanlarından oluşan bir bilirkişi havuzu oluşturuldu. Amacı Komite’nin kritik konularda karar vermesine yardımcı olacak teknik temeli sağlamak veya Komite’ye küresel trendler konusunda yön göstermektir. Çalışmaların koordine edilmesinden Sürdürülebilirlik Direktörlüğü sorumludur.

Yönetim Kurulu Sürdürülebilirlik Komitesi

2021 yılında, Sabancı Holding’in bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından oluşturulan ve yönetilen Yönetim Kurulu Düzeyinde Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur. Yönetim Kurulu Sürdürülebilirlik Komitesi kuruluşunun ardından 2021 yılında ilk toplantısını yapmıştır.

Tematik Görev Güçleri

Sürdürülebilirlik Liderliği Komitesi bünyesinde Sürdürülebilirlik Yol Haritası’nın odak alanlarında destek yapısı olarak Tematik Görev Güçleri kurduk. Topluluk şirketlerindeki uzmanlardan oluşan Görev Güçleri, faaliyetlerini çevik çalışma mantığı ile yerine getiriyor. Görev Güçleri, aksiyon planında yer alan maddelerin uygulanmasına yönelik program ve proje tasarımları yapıyor. Çalışmalarını Sürdürülebilirlik Direktörlüğü aracılığıyla Sürdürülebilirlik Liderliği Komitesi’ne raporluyor.

SirA Sira