Yatırımcı İlişkileri ve Kâr Dağıtım Politikası

Sabancı Holding yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içindedir. Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin ana amacı, mevcut hissedarlar için Sabancı Holding’in değerini artırmak, potansiyel yatırımcıların da ilgisini çekebilmektir. Holding yönetimi, bu amaçla uyguladığı stratejik planları ve bunların sonuçlarını finans camiasıyla zamanında ve şeffaf bir biçimde paylaşmayı ilke olarak benimsemiştir. Şeffaflık yaklaşımı Holding’in yönetim yapısında da görülmektedir. Bu yaklaşım doğrultusunda Sabancı Holding Yönetim Kurulu’nda üç bağımsız üye görev yapmaktadır.

Sabancı Holding’de yatırımcılarla ilişkiler, Finans Grubu bünyesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yürütülmektedir. Yatırımcılara günlük bilgi akışı bu Birim tarafından sağlanmaktadır. 2016 yılında telefon ve e-posta yoluyla pek çok yatırımcı ve hisse senedi analistinin soruları cevaplandırılmış, finansal raporlama dönemlerinde ve yeni gelişmeler sırasında proaktif olarak kendileriyle temasa geçilmiştir. Yıl boyunca Genel Merkez’de ve Londra, New York, Washington, Boston, San Francisco, Los Angeles, Atlanta, Austin, Zürih, Cenevre, Frankfurt, Stockholm, Paris, Prag, Varşova, Kopenhag, Singapur, Dubai ve Abu Dabi gibi yatırım merkezlerinde 316 yüz yüze toplantı yapılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda yerli ve uluslararası analistler tarafından çok sayıda Sabancı Holding raporu yayımlanmıştır. Ayrıca Mart 2016’da Londra’da “Sabancı at the City” yatırımcı toplantıları dördüncü kez gerçekleştirilmiştir. Toplantılara halka açık Sabancı şirketleri ve Enerjisa katılmıştır. Sabancı Holding dışındaki şirketler toplam 43 görüşme gerçekleştirmiştir. Piyasa değeri yüksek olan Sabancı şirketleri ile yatırımcı toplantılarına ilk kez “Sabancı Meets Wall Street” kapsamında New York’ta devam edilmiştir. Sabancı Holding dışındaki şirketler toplam 38 görüşme gerçekleştirmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, 2017 yılında yatırımcılara stratejik gündem ve uygulama planlarını iletmeye devam ederek, mevcut ve potansiyel hissedarlarla yakın diyalog ve ilişkisini sürdürmeyi hedeflemektedir.

2016 yılında enerji, sigorta ve bireysel emeklilik günleri olmak üzere toplamda iki sektör günü düzenlenmiş, ilgili Grup Başkanları ve Şirket Genel Müdürleri, analistlere sektördeki gelişmeler ve şirketlerin stratejileri hakkında bilgi vermiştir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne her türlü istek ve soru için investor.relations@sabanci.com adresinden ulaşılabilmektedir.

Kâr Dağıtım Politikası

Sabancı Holding Kâr Dağıtım Politikası, ortaklara Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre belirlenen dağıtılabilir kârın en az %20’si oranında nakit veya bedelsiz hisse şeklinde kâr payı dağıtılmasını öngörmektedir. Bu Politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir.

Sabancı Grubu’nda pay sahipleriyle ilişkiler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yürütülmektedir. 2016 yılında yatırımcılar ve analistlerle 316 yüz yüze toplantı yapılmış; 350 civarında kurumsal pay sahibi ve analist ile telefonda görüşülmüş ve gelen sorular cevaplandırılmış; ayrıca pay sahiplerinden gelen 100’ün üzerinde e-posta yanıtlanmıştır.