Yatırımcı İlişkileri ve Kâr Dağıtım Politikası

Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin ana amacı, mevcut hissedarlar için Sabancı Holding’in değerini artırmak, potansiyel yatırımcıların da ilgisini çekebilmektir.

 Halka açık 13 şirket

  • Sabancı Holding dahil rakamdır.

%8

Borsa İstanbul’un piyasa değerinin %8’i

 Yatırımcı İlişkileri  Birimi’ne her türlü  istek ve soru için investor.relations@sabanci.com adresinden ulaşılabilmektedir.

Yatırımcı İlişkileri

Sabancı Holding yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içindedir. Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin ana amacı, mevcut hissedarlar için Sabancı Holding’in değerini artırmak, potansiyel yatırımcıların da ilgisini çekebilmektir. Holding yönetimi, bu amaçla uyguladığı stratejik planları ve bunların sonuçlarını finans camiasıyla zamanında ve şeffaf bir biçimde paylaşmayı ilke olarak benimsemiştir. Şeffaflık yaklaşımı Holding’in yönetim yapısında da görülmektedir. Bu yaklaşım doğrultusunda Sabancı Holding Yönetim Kurulu’nda üç bağımsız üye görev yapmaktadır.

Sabancı Holding’de yatırımcılarla ilişkiler, Finans Grup Başkanlığı bünyesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yürütülmektedir. Yatırımcılara günlük bilgi akışı bu Birim tarafından sağlanmaktadır. 2018 yılında telefon ve e-posta yoluyla pek çok yatırımcı ve hisse senedi analistinin soruları cevaplandırılmış, çeyreklik sonuçların açıklanmasının ardından ve yeni gelişmeler sırasında proaktif olarak kendileriyle temasa geçilmiştir. Sabancı Holding Yatırımcı İlişkileri, faaliyetlerini küresel düzeyde sürdürmektedir. Yıl boyunca Genel Merkez’de, Avrupa ve ABD’de yer alan çeşitli yatırım merkezlerinde düzenlenen konferanslara katılınmış ve yüz yüze toplantılar yapılmıştır.

2018 yılında yurt dışında yatırımcılara yönelik olarak Sermaye Piyasaları günü ile yurt içinde analistlerle Sigorta, Çimento ve Sanayi Grup Başkanlarını ve ilgili halka açık şirketlerini bir araya getiren sektör günleri düzenlenmiş, ilgili Grup Başkanı ve Şirket Genel Müdürleri, analistlere sektördeki gelişmeler ve şirketlerin stratejileri hakkında bilgi vermiştir.

Sabancı Grubu’nda pay sahipleriyle ilişkiler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede, Yatırımcı İlişkileri Birimi, 2019 yılında yatırımcılara stratejik gündem ve uygulama planlarını iletmeye devam ederek, mevcut ve potansiyel hissedarlarla yakın diyalog ve ilişkisini sürdürmeyi hedeflemektedir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne her türlü istek ve soru için

investor.relations@sabanci.com adresinden ulaşılabilmektedir.

Kâr Dağıtım Politikası

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. kâr dağıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının %5’inden az olmamak üzere %20’sine kadar nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr payı dağıtılması esasına dayanmaktadır. Bu politikanın uygulaması, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.’nin orta ve uzun vadeli stratejileri ile ulusal ve küresel ekonomik şartlar doğrultusunda Genel Kurul tarafından belirlenmektedir.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

2017 yılında başlanan ve 2018 yılı Şubat ayında tamamlanan, Sabancı Holding ve E.ON’un eşit ortak hisse satışı yoluyla gerçekleşen Enerjisa Enerji A.Ş.’nin halka arzı, Türkiye’nin TL bazında en büyük özel sektör halka arzı olarak tarihe geçmiştir.

Enerjisa Enerji Halka Arzı

2017 yılında başlanan ve 2018 yılı Şubat ayında tamamlanan, Sabancı Holding ve E.ON’un eşit ortak hisse satışı yoluyla gerçekleşen Enerjisa Enerji A.Ş.’nin halka arzı, Türkiye’nin TL bazında en büyük özel sektör halka arzı olarak tarihe geçmiştir.

Türkiye’nin lider enerji şirketlerinden Enerjisa Enerji A.Ş., ENJSA kodu ile Borsa İstanbul’da 8 Şubat 2018 tarihinde işlem görmeye başlamıştır. Hisselerinin %20’si halka açılan Enerjisa Enerji A.Ş., talep toplama sürecinde yüksek yatırımcı ilgisi görerek toplamda 4,8 kat talep ile karşılaşmıştır.

Net Aktif Değer Gelişimi

Sabancı Holding Net Aktif Değeri, son beş yılda %2,2 oranında küçülerek 28,2 milyar TL düzeyine gerilemiştir. Net Aktif Değer içerisinde Bankacılık %39,6, Sanayi %18,3 ve Enerji %17,7’lik pay ile ilk üç sırayı oluşturmaktadır. Enerjisa Enerji halka arzının tamamlanması ile Sabancı Holding Net Aktif Değeri’nin %78’i halka açık şirketler ve Sabancı Holding solo net nakit pozisyonundan oluşmakta, %22’si ise halka açık olmayan şirketlerden oluşmaktadır.