Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
 
SAHOL- hisse değeri- -info icon
English

Enerji - 2020 Yılı Genel Bakış

 

2020 Yılı Önceliklerimiz

COVID-19 Süreci ve Alınan Önlemler

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 pandemisi süreci, enerji sektörü çalışanlarının yaptığı işin ne kadar önemli ve hayati olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Ülkemiz ekonomisinin ve yaşamın hayat damarlarından biri olan elektrik üretiminin ve dağıtımının kesintisiz bir şekilde devamlılığını sağlamak adına, iki Enerji Grubu şirketi de gecelerini gündüzlerine katarak büyük bir özveri ile çalışmış ve çalışmaya da devam etmektedir.

Çalışan sağlığı, pandemi sürecinden bağımsız olarak Sabancı Holding için her zaman en önemli önceliktir. Bu dönemde, her iki Enerji Grubu şirketi de COVID-19’a karşı farklı ve yeni önlemler almıştır.Enerjisa Üretim, tüm santralleri ve merkez ofisi için “TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi”ni almıştır.

Artan Şebeke Yatırımları

Enerjisa Enerji, 2020 yılında geçen yıla göre %26 artışla 1 milyar 790 milyon TL tutarında şebeke yatırımı gerçekleştirmiştir. Bu yatırımlar ile müşterilerin yaşamlarını kolaylaştırmaya ve sürdürülebilir çözümler üretmeye devam edilmiştir. Güçlü bilanço yapısının da desteğiyle önümüzdeki dönemde de kesintisiz enerji temin edebilmek için şebeke yatırımlarına devam edilecektir.

En önemli önceliklerden biri sürdürülebilirlik kavramına da hizmet edebilmek adına Enerjisa Enerji, bugün sadece SCADA, CBS, OSOS gibi konvansiyonel şebeke ve müşteri operasyonları teknolojilerine değil yeni enerji dünyasının gerçekleri olan e-mobilite, yenilenebilir kaynaklarla yerinde üretim, depolama gibi çözümlere yatırım yapmakta, bunun için de ileri veri analitiği, robotics, yapay zeka gibi en ileri teknolojileri kullanmaktadır.

Yeni Uygulama Dönemine Hazırlık (4. Tarife Dönemi)

Elektrik dağıtım ve satış sektörünün yatırım, operasyonel giderler başta olmak üzere tüm gelir gereksinimi parametrelerinin önümüzdeki 5 yıl için belirleneceği yeni uygulama dönemi hazırlıkları bu yılın en önemli gündemlerinden biri olmuştur.

Özellikle artan kentleşme, elektrifikasyon ve verimlilik konularının odağında yeni uygulama döneminde şebekenin genişlemesi, mevcut şebekenin iyileştirilmesi, teknoloji ve Ar-Ge konularında yapılacak yatırımlar ile müşterilere mümkün olan en yüksek kalitede hizmeti sunabilmek adına 5 yıllık master plan hazırlıkları tamamlanarak düzenleyici kurum olan EPDK’ya sunulmuştur. Bununla birlikte sektörel paydaşlar ile de yüksek koordinasyon sağlayarak bu döneme sektör olarak en iyi şekilde hazırlanmak adına da sorumluluk alınmıştır. Yeni tarife dönemi Enerjisa Enerji’nin stratejik planlarına uyumlu, ortakların olumlu görüşü ile başlamıştır.

Operasyonel Mükemmellik

Enerjisa Enerji, yaklaşık 22 milyon insanımıza ekmek gibi, su gibi hayatımız için vazgeçilmez olan bir hizmeti sağlamaktadır. Bu iki durum bir araya gelince aslında bu süreçteki en önemli öncelikler de net bir şekilde belirlenmiştir: İnsan sağlığı ve her koşulda müşterilere kesintisiz enerji sağlamak. Aynı şekilde, Enerjisa Üretim, stratejik önceliklerinden biri olan operasyonel mükemmellik odağının izinde, 5 farklı teknolojideki santraller ile en yüksek emre amadelik seviyelerine ulaşmış, kesintisiz elektrik üretebilmek adına yoğun bir özveriyle çalışmış ve rekor üretimler ile 2020’yi tamamlamıştır. Her iki şirkette de oluşturulan kriz ekipleri ve proaktif yaklaşımlar sayesinde, bu dönem tahminlerin ötesinde başarıyla tamamlanmıştır. Kriz, kriz zamanı yönetilmez mantığıyla, Gerek Sağlık Bakanlığı gerekse de Dünya Sağlık Örgütü’nün attığı adımlar yakından takip edilmiş ve aksiyonlar doğru alınarak, sunulan hizmetin kesintisiz ve sürdürülebilir olması için yoğun çaba sarf edilmiştir.

Türkiye’nin En Büyük Sürdürülebilir Kredisi

Enerjisa Üretim, 7 bankanın dahil olduğu 650 milyon Avro’luk sürdürülebilir kredi ile yenilenebilir enerji portföyünü bir adım daha öteye taşıyacaktır. Bu sözleşmeyle hem toplam borç miktarı düşürülmüş hem de yakın dönem içinde devreye alınması planlanan yenilenebilir enerji yatırımlarına destek sağlanmıştır. Paralelinde güçlü finansal yapısı ile hissedarlara kayda değer ve sürdürülebilir temettü vermek için gerekli koşullar oluşturulmuştur.

Sürdürülebilirlik Odağında Büyüyen Üretim Portföyü

Enerjisa Üretim gelecekte iş planlarını zenginleştirecek şekilde;

  • YEKA projeleri ile yenilenebilir portföyü genişletmeyi hedeflemektedir.
  • Avrupa’daki ticari faaliyetleri bir üst seviyeye çıkarmak için Enerjisa Europe kurulmuştur. Şirket’in ticaret alanındaki birikiminin dış pazarlarda değere dönüştürülmesi amacıyla Enerjisa Europe şirketi ile Macaristan, Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan’da elektrik ticaret lisansları alınmıştır
  • Türkiye’de ilk defa farklı elektrik üretim teknolojilerine sahip santralleri aynı anda kontrol edebilecek bir kontrol odası “SENKRON” hayata geçirilerek yeni bir iş modeli oluşturulmuştur. Mevcut yapıda Enerjisa Üretim portföyünde yer alan 12 hidroelektrik santralin tamamını yönetmekte olan SENKRON, yine Enerjisa Üretim portföyünde yer alan termik, rüzgâr ve güneş santrallerinin ve olası başka şirketlerin sahip olduğu santralleri kontrol ve izleme sistemlerine erişim ve kontrol alt yapısına sahiptir. Sahip olduğu bu network sayesinde binlerce datanın online izlendiği analiz altyapısı ile santrallerin performans ve durum izlemesi ve raporlaması SENKRON’dan yapılmaktadır

2020 Yılı Performansı

Dijitalleşme, Teknoloji ve Yatırımlar

2020 yılında, Enerji Grubu’nun bütün iş birimleri içerisinde başlayan dijitalleşme süreci, yıl boyunca Bilgi Teknolojileri’nin hızlandırıcı etkisi ve teknolojik desteğiyle hız kesmeden sürmüştür. Altyapı modernizasyonu, kesintisizlik amacı ile geliştirilen ve mekan-bağımsız çalışmayı destekleyen geliştirmeler sayesinde, pandemi sürecinde herhangi bir iş gücü kaybı yaşanmamıştır.

Enerjisa Üretim tarafında, sahalardan toplanmakta olan sensör verilerinin işlenmesi, trend analizlerinin yapılması ve başta kestirimci bakım olmak üzere birçok alanda değer yaratacak şekilde altyapı çalışmaları yapılmıştır. Ticaret ve santral yönetimi alanındaki anahtar uygulamaların, bulut ortamlara uyumlu şekilde yeniden yazılması süreçleri büyük ölçüde tamamlanmış ve bulut teknolojinin esnek, yönetilebilir ve stabil platform avantajlarından faydalanmaya başlanmıştır. Artırılmış gerçeklik alanında yapılan yatırımlar sayesinde, santraller arası ve dış tedarikçilerle sahada gerçekleştirilmesi gereken operasyonların uzaktan, fonksiyonalite ve iş kaybı yaşanmadan gerçekleştirilebilmesi sağlanmış ve pandemi dönemindeki seyahat/ziyaret kısıtlamalarının teknoloji ile üstesinden gelinmiştir. IT dijitalleşme yol haritasının yanı sıra, tüm iş birimlerinin kendi ihtiyaçlarına özel olarak “Dijital Yolculuk Haritaları” oluşturulmaya başlanmış ve bu haritalar üzerinden ilerlenerek 70’in üzerinde uygulama hayata geçirilmiştir. Paralelinde Enerjisa Üretim’i piyasada diğer oyunculardan ayıran birçok uygulamaya hayat vermeye devam edilmiştir

Yeni enerji dünyası konvansiyonel yatırımların ötesinde dağıtık üretim, depolama, e-mobilite ve dijital müşteri çözümleri gibi unsurları öne çıkarmaktadır. Enerjisa Enerji, tam da bu noktada odağına teknoloji ve sürdürülebilirliği alan müşteri çözümlerini “İşimin Enerjisi” altında toplamıştır. Eşarj, GES, Led Aydınlatma, Sertifikalı Yeşil Enerji, Solar ve Kojen gibi doğa dostu müşteri çözümleri talep eden müşterilerle paylaşmaktadır. Bu ürünlerle ilgili kısa vadede 2030, uzun vadede ise 2050’li yılları Şirket için hedef olarak belirlenmiştir.

Kurumsal yapıların yanında girişimcilik ekosisteminin çevik ve girişimci yapılarından da faydalanmak gereğine olan inançla, Enerjisa Enerji’yi statik olmaktan dinamik olmaya doğru yönlendirecek olan girişimcilik ekosistemi de sürece dahil edilmiştir. Enerjisa gerek kurum içi girişimcilik platformu “Nar” ile gerekse de bu yıl devreye alınan “İvme” programı ile bu ekosisteme destek vermektedir.

Öte yandan elektrikli araçlar hızla büyüyen ve dünyanın geleceğinde önemli yere sahip olmaya devam edecek bir alandır. Şu anda dünyada 2,5 milyon adet hibrit ve elektrikli araç bulunmaktadır. 2030 yılında bu rakamın 50 milyon adete ulaşması öngörülmektedir. Bu konjonktürde Enerjisa Enerji, gerek bu gelişimin şebeke üzerindeki etkisine yönelik yatırımları planlamak ve uygulamak, gerek Eşarj ile şarj istasyon ağını genişletmek üzere aksiyonlar almaktadır. Bu vizyondan hareketle 2018 yılında çoğunluk hissesi satın alınan Eşarj büyümeye devam etmektedir. Eşarj, 2020 yıl sonu itibarıyla 186 halka açık noktada 109’u hızlı şarj soketi olmak üzere 320 şarj soket sayısına sahip bir yapıda, Türkiye’nin en hızlı ve en büyük şarj istasyon ağı konumundadır. Eşarj’ın elektrikli araç şarj istasyonları sayesinde, trafiğe çıkması beklenen araç sayısındaki gerçekleşmeye bağlı olarak 2030 yılında 2,5 milyon ton karbon azaltılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

2021 Yılı Önceliklerimiz ve Sektörel Strateji

Sabancı Holding Enerji Grubu, Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim şirketleri odağına sürdürülebilirliği alarak operasyonel mükemmellik stratejisine devam etmeyi planlamaktadır. 2020 yılının her seneden farklı olmasına sebebiyet veren COVID-19 pandemisinin, aşı süreçlerindeki gelişmeyle beraber etkisinin azalacağı ve sektördeki taleplerin ve dalgalanmaların normale döneceği beklenmektedir. Bu toparlanmayla birlikte, Türkiye GSYH büyümesi ile paralel büyüyen Türkiye enerji sektöründe de ülke büyümesi ile uyumlu büyüme olacağı öngörülmektedir. Tüm dünyanın odağında olan sürdürülebilirlik kavramını tüm iş süreçlerine entegre ederek, global anlamda tüm gelişmeleri inceleyip Enerji Grubu şirketlerinin süreçlerine entegrasyonunun sağlanması konusunda çalışmalar devam edecektir. Sabancı Holding Enerji Grubu’nun, Avrupa’nın en büyük enerji oyuncularından olan ortağı E-ON ile partnerliği çerçevesinde uyum içerisinde aynı sinerjiyi sürdürüp büyüme fırsatlarına odaklanacağı bir yıl beklenmektedir.

2021 yılında tüm enerji sektörü için liberalleşmenin artacağı, şeffaflığın ön planda olduğu, daha öngörülebilir bir yatırım ortamının oluşacağı bilinciyle, Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim, gelişmeler doğrultusunda büyüme iştahlarını sürdüreceklerdir.

Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim, Future of Work projesinin çalışmalarını hayata geçirmeyi ve gelecekte işleri ve yapılanmalarıyla ilgili yol haritasını belirlemeyi planlamaktadır.

Enerjisa Üretim, veri analitiği alanında fiyat tahmin modelleri, kestirimci bakım modelleri ve optimizasyon modellerinde state-ofthe art çözümlerini hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Enerjisa Europe’un aktif ticaret hacminin piyasa koşulları dahilinde maksimize edilmesi amaçlanmaktadır. Yine piyasa koşulları elverdiği sürece doğal gaz ticaretinde büyüme ve elektrik son kaynak tedariği konusunda portföy hacmi genişletilmesi üzerine çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Yeşil ve Karbon piyasalarında yurt dışı piyasalardaki gelişmeler çok yakından takip edilerek, ülke genelinde yeşil ekonomik düzene geçiş sürecinde ulusal faydaları maksimize edecek müşteri odaklı sonuçlar üretilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda da müşterilerin farklılaşan tüm ihtiyaçlarına çözüm sunabilecek, uluslararası geçerliliğe sahip kapsamlı emisyon ve temiz enerji sertifikalarının, büyüme hikayesine dahil edilmesiyle ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.

Enerjisa Enerji dağıtım iş kolunda, 2021- 2025 dönemini kapsayan yeni uygulama döneminin başlamasıyla, yeni master plan dahilinde şebeke, teknoloji ve müşteri memnuniyetine yönelik yatırımlar artarak devam edecektir. 2021 yılında bir önceki yılın daha üzerinde yatırım yapılması planlanmaktadır.

Enerjisa Enerji satış iş kolunda, hem fiziksel hizmet kanallarında hem de COVID-19 döneminde önemi ve kullanımı gittikçe artan online kanallarda sunulan hizmetlerin çeşitliliği ve kullanıcı deneyiminin artırılmasına devam edilecektir. Müşteri çözümleri alanında ise 2020 yılında “İşimin Enerjisi” markasıyla lansmanı yapılan dağıtık üretim, verimlilik, e-mobilite gibi yeni nesil alanlarda sunulan ürünlerle daha geniş segmentlerde çözüm ortaklığı yapmaya devam edilmesi planlanmaktadır.

Enerji Grubu şirketleri, bulundukları pazardaki lider konumlarını sürdürmeye devam edecek olup, liderliğin vermiş olduğu sorumlulukla sektörün büyümesi, verimli ve rekabetçi yönde gelişimi ve daha kurumsal bir nitelik kazanmasında öncü rollerini sürdürecektir.