Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
 
SAHOL- hisse değeri- -info icon
English

Banka - 2022 Yılı Genel Bakış

 

Temel Finansal ve Operasyonel Performans Göstergeleri

Sabancı Topluluğu’nun bankacılık kuruluşu olan Akbank, 2022 yılını güçlü performans göstergeleriyle kapatmıştır. Yıl ortasında yukarı yönlü revize ettiği hedeflerinin üzerine de çıkmayı başaran bankanın dönem sonunda elde ettiği sonuçların öne çıkanları şunlar olmuştur:

  • %6,2 gibi yüksek bir aktif kârlılığı ve 7,5x kaldıraç ile %54,7 özkaynak kârlılığı
  • Artan müşteri penetrasyonu ve çeşitlendirilmiş ürün portföyüyle güçlü gelir artışı
  • Yıllık bazda 2,3 milyon net aktif müşteri artışıyla yüksek müşteri kazanım hızı
  • Yeni müşteri kazanımının yaklaşık %40’ı dijital kanallar üzerinden elde edilen yeni müşteriler
  • Daha da güçlenen sermaye yapısıyla sürdürülebilir kârlılık yolunda elde edilen önemli rekabet avantajı: %20,8 SYR(1) ve %17,7 Ana Sermaye(1)
  • Toplam 757 milyar TL kredi hacmiyle Türkiye ekonomisine güçlü kaynak desteği
  • Vade uyumsuzluğunu sınırlamaya odaklı ihtiyatlı aktif- pasif yönetimi
  • Güçlü gelir büyümesi sonucunda yıl sonunda %19,0 ile son derece düşük bir seviyeye gerileyen operasyonel gider/gelir oranı(2)

(1) Düzenlemeler hariç: Menkullerin gerçeğe uygun değerleme farkları & risk ağırlıklı kalemler hesaplamasında 2021 yıl sonu döviz kuru dikkate alınmıştır.
(2) Operasyonel Gider/Gelir hesaplamasında; 1&2 Grup kredi karşılıkları ile ilgili kur korumasından kaynaklanan kambiyo kar/zarar etkisi hariçtir.

Ana İşlerin Korunması ve Büyütülmesi

Akbank, “Bugünün Akbank’ı” ve “Geleceği Şekillendir” olmak üzere çift odaklı bir strateji uygulamaktadır. Ana faaliyet alanını koruma ve büyütme stratejisinin çerçevesi de “Bugünün Akbank’ı” çalışmalarıyla uyumlu olarak çizilmiştir.

Akbank, ana işlerin korunması ve büyütülmesi amacının temel sacayakları olarak gördüğü nitelikli müşteri kazanımı, müşteri ilişkilerinde derinleşme ve müşteri tutundurma yetkinliklerini sürekli geliştirmeye odaklanmaktadır.

Akbank’ın ana işlerin korunması ve büyütülmesi stratejisinin bir diğer olmazsa olmaz bileşeni ise etkin risk yönetimidir. Tüm faaliyet alanları çerçevesinde risk yönetimine güçlü bir şekilde odaklanan Akbank, dijital ve yapay zeka (AI) tabanlı çözümlerle risk yönetimi yeteneklerini geliştirmeyi sürdürmektedir.

Ana faaliyet alanlarının geliştirilmesine yönelik bir başka ana bileşen de bankanın dijital altyapısını devamlı geliştirmek ve operasyonel verimliliği artırmaktır. 2022 yılında Akbank yaklaşık 9 milyon aktif dijital müşteri kazanımı gerçekleştirmiş; dijital müşteri penetrasyonu, dördüncü çeyrekte tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Finansal işlemlerini mobil kanallar üzerinden gerçekleştiren müşterilerin oranı, 2020 yılına kıyasla %14 artmıştır.

Yarının iş yetenekleriyle desteklediği güçlü bir dijital altyapıya sahip olan Akbank, gelecek vizyonunu da dijital dünyaya yaptığı yatırımlarla şekillendirmektedir.

Satış ve hizmet modeli tasarımı, Akbank’ın ana faaliyet alanlarını büyütme stratejisindeki temel unsurlarından bir diğeridir. Banka, bu alandaki çalışmalarıyla hem bireysel hem de KOBİ bankacılığı iş kollarındaki müşterilerinin deneyim yolculukları boyunca hizmet aldıkları temas noktalarını geliştirmeyi hedeflemektedir. Satış ve hizmet tasarımını stratejik olarak kullanan Akbank; dijital kanalları, yeniden tasarladığı şubeleri ve çağrı merkezinden oluşan çok kanallı yapısıyla gelişmiş bir müşteri deneyimi sunmaktadır. Banka kalite ve verimliliği temel alan bu yaklaşımla, müşterilerinin diledikleri zaman diledikleri yerden hizmet alabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Yeni Büyüme Platformlarına Yatırım

“Geleceği Şekillendir” hedeflerini gerçekleştirmek için Akbank, aşağıdaki stratejik öncelik alanlarını belirlemiştir:

Açık Bankacılığa Odaklanma

İş dünyası, teknoloji ve düzenleyici çerçevedeki değişimler yakın gelecekte açık bankacılığın finansal hizmetlerde ana akım haline gelmesine giden yolu açmaktadır. Bu gelişen alana odaklanmak üzere organizasyonel yapılanmaya giden ilk bankalardan biri olan Akbank, açık bankacılık yeteneklerini geliştirmeyi sürdürebilmek için çalışanlarına, iş süreçlerine ve teknolojiye yönelik yatırımlarını artırmayı planlamaktadır.

Ekosistemleri Geliştirme ve Ekosistemlere Katılma

Akbank, geleceğini şekillendirirken bir yandan da ekosistemleri geliştirmeye ve ekosistemlere katılmaya odaklanmaktadır. Ekosistemlerin giderek büyüyüp geliştiği bu dönemde; müşterilerin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamanın yolu ulaşım, sağlık, finansal sağlık, tedarik zinciri ve nesnelerin interneti (IoT) gibi temel alanlarda bütünsel çözümler sunmaktan geçmektedir. Bunların yanı sıra bu yeni yapılar, Akbank’ın hiç bankacılık hizmeti almayan ya da bankacılık erişimi sınırlı olan kitlelere erişme kapasitesini artırarak bankanın sürdürülebilirlik öncelikleri arasında yer alan finansal kapsayıcılığı desteklemektedir.

Girişimcilik Ekosisteminde Aktif Rol Oynama

Akbank, “Geleceği Şekillendir” stratejisi kapsamında girişimcilik dünyasının oyun kurucularından bir olmayı da amaçlamaktadır. Bu yaklaşım, bankanın dijital ve analiz yetkinliklerinin yanı sıra platform bankacılığı alanında yeni iş modelleri geliştirmesinin önünü açmaktadır. Girişim ekosistemindeki varlığını sağlamlaştırmak için Akbank yeni ürün fikirleri geliştirmeye, yeni yatırım modelleri belirlemeye ve geliştirmeye, yetenek tabanını iyileştirmeye odaklanmaktadır. Bu kapsamda 2022 yılında, bankada kurumsal girişimcilik kültürünü yerleştirmek ve çalışanların yenilikçi fikirleriyle kendi girişimlerini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla tasarlanan “Akbank+” hayata geçirilmiştir.

Geleceğe Bakış

Dijital ve İleri Analiz
Akbank, günümüzde iş dünyasının ve girişimciliğin temel yetkinliklerinden biri haline gelen, her geçen gün daha yaygınlaşan dijital ve ileri analiz alanında mükemmelliğe odaklanmaktadır. Bu anlayışla banka; önümüzdeki dönemdeki yatırımlarının merkezine yapay zeka (AI) ve finansal hizmetler alanındaki uygulamaları koymaktadır.

İşin Geleceği

Bankacılıkta yaşanan değişimden, sektördeki yetenek gereksinimleri ve iş yapış şekilleri de payını alırken, Akbank Geleceği Şekillendir stratejisinin bir diğer önemli ilkesini de işin geleceğine yatırım yapmak olarak belirlemiştir. Banka, bu değişimle doğru hizalanabilmek amacıyla geleceğin iş gücü ve yetenek gereksinimlerini belirlemeye, iş gücü ve süreç yapılanmalarını da bu doğrultuda yeniden şekillendirmeye odaklanmaktadır. En önemli sermayenin insan olduğu bankacılık sektöründe doğru beceri setlerini tespit ederek bunları geliştirmek, sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlamak açısından kilit öneme sahiptir.

Sürdürülebilirlik

Akbank, çevresel ayak izini azaltmanın yanı sıra pozitif etkisini artırmak amacıyla geleceğe yatırım yapmaktadır. Banka; 2030 yılına kadar sürdürülebilir kredi miktarını 200 milyar TL’ye, sürdürülebilir yatırım fonlarını 15 milyar TL’ye çıkarmak ve 2050 yılına kadar operasyonları ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları ortadan kaldırarak “net sıfır” bir bankaya dönüşmek gibi güçlü sürdürülebilirlik hedeflerine doğru yol almaktadır. Banka, 2023 yılında faaliyetlerinde ve kredi portföyünde net sıfıra ulaşma kararlılığı doğrultusunda kapsamlı bir program başlatmayı planlamaktadır. Akbank, kurumsal sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir virajı dönmesini sağlayacak bu inisiyatifle aynı zamanda, düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde tercih edilen bir banka olma özelliğini pekiştirecektir.

SirA Sira