Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
 
SAHOL- hisse değeri- -info icon
English

Biyoçeşitliliğin Korunması

 

İnsan faaliyetlerine bağlı arazi kullanımındaki değişim biyolojik çeşitliliğin azalmasında ve vahşi yaşamın olumsuz etkilenmesinde en önde gelen neden olarak görülüyor. Yayınlanan bir rapora göre yaklaşık 1 milyon canlı türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. İnsan refahını destekleyen ekolojik süreçler olarak tanımlanan ekosistem hizmetleri biyolojik çeşitlilik kaybından doğrudan etkilenmektedir. Bu durum, başta tarımsal üretimin devamlılığı olmak üzere, tüm toplumlar için risk oluşturmaktadır. Ekosistem hizmetlerinin yıllık sağladığı faydanın 125-140 trilyon ABD doları olduğu göz önünde bulundurulduğunda, biyolojik çeşitliliğin korunması için eyleme geçilmesi gerekiyor. Türlerin belirlenmesi için izleme çalışmaları yapılması ve belirlenen türlerin korunması için de önleyici aksiyonlar alınması gerekiyor.

Sabancı Topluluğu olarak biyoçeşitliliğin devamlılığın sağlanmasını çevre yönetimi yaklaşımımızın önemli bir bileşeni olarak görüyor ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına önem veriyoruz. Sorumlu Yatırım ve Durum Tespiti Politikamız, çok sayıda biyolojik çeşitlilik standartlarını kapsayan Yasaklı Faaliyet listesini ortaya koymaktadır. Bu standartlar, alt sınır gözetmeksizin tüm yatırımlara uygulanmaktadır. Ayrıca, doğru yönetilmediği takdirde önemli bir çevresel/sosyal risk oluşturabilecek üretim faaliyetlerini içeren, yatırım tutarı 10 milyon ABD Dolarını aşan büyük ölçekli yatırımların çevresel ve sosyal riskini değerlendirirken IFC (Uluslararası Finans Kurumu) Performans Kriterlerini veya EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) Performans Gerekliliklerini dikkate almayı taahhüt ediyoruz. Politika ayrıca, Sabancı Topluluğu’nun tüm değer zincirinde biyoçeşitlilik kriterleri de dahil olmak üzere ÇSY durum değerlendirmesinin nasıl yürütüleceğini tanımlıyor.

Ayrıca biyoçeşitliliği koruma programları yürütüyor, yerel kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapıyoruz. İzleme ve koruma faaliyetlerine ek olarak biyolojik çeşitlilik konusunda toplumsal farkındalığı artırmak için iletişim kampanyaları başlatıyoruz.

BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KAYBINA NEDEN OLAN FAALİYETLERE MÜSAMAHA GÖSTERMiYORUZ.

Sabancı Topluluğu, biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz etkileri tüm değer zincirinden çıkarmak için çalışmaktadır. Sorumlu Yatırım ve Durum Tespitimizde yasaklı faaliyetler aşağıdakileri içermektedir:

  • Yasa dışı ve aşırı avlanma olarak değerlendirilen ve 2,5 km’den uzun sürüklenme ağı kullanılan balıkçılık faaliyetleri,
  • Sürdürülebilir şekilde yönetilmeyen ormancılık faaliyetlerinden elde edilen ağaç ve diğer ormancılık ürünleri üretimi veya ticareti,
  • Tropikal yağmur ormanlarını olumsuz etkileyen tüm ticari faaliyetler
  • RAMSAR (Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi) alanlarında yer alan veya bu alanları tehdit edici faaliyetler ,
  • Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin hükümlerine karşı olan faaliyetler,
  • Alliance for Zero Extinction tarafından tanımlanan bölgelerdeki faaliyetler,
  • Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (International Union for the Conservation of Nature-IUCN) kapsamında 1-4 arası kategorilerde tanımlanan bölgelerdeki faaliyetler.
SirA Sira