Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
 
SAHOL- hisse değeri- -info icon
English

Enerji ve Emisyon Yönetimi

 

Faaliyet gösterdiğimiz her sektör, iklim acil durumu açısından risk ve fırsatlar barındırıyor. Sabancı Holding ve Topluluk şirketlerinin operasyonlarına yönelik portföy risklerinin entegre yönetimini benimsiyor, risklerin etkilerine ilişkin öngörülerde bulunuyoruz. İklim acil durumuyla mücadelede, sera gazı emisyonlarının doğrudan azaltılması, sürdürülebilir geleceği destekleyecek teknolojiler geliştirilmesi ve bu teknolojileri yaygınlaştıracak ürün ve hizmetlere yatırım yapılmasına odaklanıyoruz. Ayrıca, iklim acil durumuyla mücadeleyi değer zincirine yaymak için yenilikçi yaklaşımların finansmanını sağlıyoruz. İklim acil durumu nedeniyle azalan doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılması için atıklara yeni bir bakış açısı kazandıracak döngüsel bir ekonomik modeli benimsiyoruz.

Sabancı Topluluğu olarak, 2021 yılında enerji yoğunluğumuz %25 azalırken Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızın kombine net satış gelirlerimize oranı %27 azaldı. Uygulanan verimlilik projeleri ile toplam 43,2 bin MWh enerji tasarrufu sağladık.48 Karbon emisyonu azaltım projeleri sonucunda yaklaşık 118 bin ton CO2 eşdeğeri sera gazı emisyonunu engelledik.49 Bunlara ek olarak, elektriğimizin yaklaşık 356 bin MWh’sini yenilenebilir kaynaklardan temin ettik. Küresel ısınmayı 1,5°C hedefinin altında tutmak amacıyla faaliyetlerimizin etkisini azaltmak için attığımız adımın yanı sıra, enerji ve ulaştırma sektörlerini karbonsuzlaştırmak için sürdürülebilir ürün, hizmet ve yatırımlara odaklanıyoruz. Kapsam 1’deki mutlak emisyonlarımız ve toplam enerji tüketimi, enerji sektörümüzdeki yüksek üretim nedeniyle artış göstermiştir.

SirA Sira