Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
 
SAHOL- hisse değeri- -info icon
English

Sabancı Gönüllüleri

 

Kurulduğu günden beri topluma değer katacak, toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlayacak yüzlerce çalışma yürüten Sabancı Topluluğu, binlerce insana dokunmakta ve bu sayede “Türkiye’nin Sabancı’sı” unvanını gururla taşımaktadır.

Çalışanların Topluluk şirketleri ile bağını kuvvetlendirmek, toplumsal duyarlılıklarını artırmak ve toplumsal fayda yaratmak üzere farklı projelerde yer almaları önemsenmektedir. Bu amaçla 2015’te başlatılan Sabancı Gönüllüleri programı bugün yaklaşık 2.000 çalışanın katılımıyla devam etmektedir.

Sabancı Topluluğu, sadece operasyonel devamlılık hedefiyle değil, aynı zamanda içinde bulunduğu topluma katkıda bulunmak için çalışmaktadır. Kurulduğu günden beri topluma değer katacak, toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlayacak yüzlerce çalışma yürüten Topluluk, binlerce insana dokunmakta ve bu sayede “Türkiye’nin Sabancı’sı” unvanını gururla taşımaktadır. Doğduğu topraklara fayda sağlayacak, toplumu geliştirecek, toplum ve çevre için en iyi olacak şekilde adımlar atan Sabancı Topluluğu, eğitimden kültür sanata ve spora kadar uzanan geniş bir yelpazede hayata geçirdiği tüm projelerle insanların; özellikle de kadınların, gençlerin ve engellilerin hayatına dokunmayı, değer katmayı hedeflemektedir. Her fırsatta ve platformda, kalıcı, yenilikçi, özgün ve insanların hayatında fark yaratan uygulamaları hayata geçiren Sabancı Topluluğu’nun misyonu, “Bu ülkeden kazandıklarımızı, bu ülke insanıyla paylaşmak, birlikte büyümek, gelişmek.”tir.

Sabancı Holding, 1974’den bu yana filantropi faaliyetlerini Sabancı Vakfı aracılığıyla sürdürmekte ve bu topraklardan kazandıklarını bu toprakların insanlarıyla paylaşma ilkesiyle çalışmaktadır. Sabancı Topluluğu, kurulduğu günden bugüne Türkiye’nin her köşesinde; kadınların, gençlerin ve dezavantajlı bireylerin hayatına değer katabilmek için çalışmıştır. Sosyal sorumluluk anlayışı ve gönüllülük çalışmalarını çalışanları aracılığıyla topluma yayma amacıyla 2015 yılında Sabancı Gönüllüleri Programı başlatılmıştır. Program, tüm Sabancı Topluluğu çalışanlarına toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla verilen online eğitimler ve oluşturulan gönüllü takımları aracılığıyla yapılan toplumsal projeleri kapsamaktadır.

Topluluk çalışanları, kurum ilkesi doğrultusunda bir sosyal vatandaş olarak çalışmaktadır. Faaliyet gösterdikleri şehirlerdeki ve bölgelerdeki dezavantajlı kişilerin hayatına dokunarak topluma katkıda bulunmaktadırlar. Çalışanlar gönüllülük yapacakları projeleri de kendileri geliştirmektedirler. Gönüllülüğün yanında çalışanlar takım çalışması, liderlik, proje ve bütçe yönetimi konularında kendilerini geliştirme imkânı bulmaktadır. Böylece topluma katkının yanında çalışanların kişisel gelişimlerine de katkı yapmak hedeflenmektedir.

Sabancı Gönüllüleri Programı’na Sabancı Topluluğu çalışanları, onların 1. derece akrabaları, çalıştıkları şirketin tedarikçileri ve iş ortakları katılabilmektedir.

Program kapsamında; ilk üç yıl kadın konusuna odaklanılmıştır. Bugüne kadar 2 binin üzerinde kadına destek verilen istihdam, eğitim, kişisel gelişim, psikososyal destek ve sağlık alanlarında 13 farklı şehirde bin gönüllünün katılımıyla gerçekleşen 45 projeye imza atılmıştır.

Bunun için 40 binden fazla çalışan toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili çevrimiçi eğitim almıştır. Çevrimiçi eğitim, “Kavramlar ve Tanımlar”, “Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet”, “İş Dünyası ve Toplumsal Cinsiyet”, “Kadına Yönelik Şiddet” ve “Erken Yaşta Zorla Evlilik” konularında düzenlenmiştir.

Bunun yanında, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’da gerçekleştirilen 8 eğitimde 27 farklı şehirden gelen 500 Sabancı Topluluğu çalışanı sivil toplum, gönüllülerle çalışma ve proje yönetim süreçleri gibi önemli noktaları içeren çok yönlü eğitimler almış ve kendi ekiplerini oluşturarak projelerini hayata geçirmeye başlamışlardır. Çalışanları, var olan projelere dahil etmek yerine, kendi projelerini hayata geçirme kapasiteleri ve gelecekte de proje yapabilme becerileri artırılmıştır.

Programa kadın konusuyla başlamanın en önemli nedeni, Sabancı Topluluğu’nun kadınların ülkenin kalkınmasında kilit rollere sahip olduğuna olan inancıdır. Bu nedenle kadınların eğitimde, ekonomik, siyasi ve toplumsal hayatta eşit fırsatlarla yer almaları ve güçlenmeleri amaçlanmaktadır. Bu eşitliği sağlamak da her şeyden önce büyük bir zihniyet dönüşümü gerektirmektedir. Sabancı Topluluğu, bu dönüşümün kadınların ekonomiye, siyasete ve topluma pozitif etkisini anlamakla mümkün olacağının bilincindedir.

2015 yılında başlatılan Sabancı Gönüllüleri Programı, çalışanların yürekten sahiplenmesiyle başarıyla devam etmektedir. Programın ikinci fazında gençler yer almaktadır. İki bin Sabancı Gönüllüsü ile gençliğe odaklanılan çalışmalara başlanmıştır. Pandemi sürecinin oluşturduğu koşullar ve gereklilikler de göz önünde bulundurularak yeni gönüllülük projelerinin çerçevesi hazırlanmıştır.

2020 yılına damgasını vuran COVID-19 pandemisiyle geçen bu süreç, insanlığın dünya üzerindeki yaşamının ne kadar hassas bir dengede olduğunu ve doğanın gücüne karşı ne kadar kırılgan olduğunu sert bir şekilde hatırlatmıştır.

Bu ortamda Sabancı Topluluğu’nun üzerine düşen görev bu yaşanan süreçten dersleri çıkarmak; daha sürdürülebilir, daha güvenli bir gelecek için gerekli reçeteleri daha fazla beklemeden inisiyatif alarak yürürlüğe koymaktır.

Yaşanılan COVID-19 süreci, gönüllülük faaliyetlerini de farklılaştırırken, bu çalışmaların önemini de daha net ortaya koymuştur. 43 Sabancı Gönüllüsü, pandemi sürecinde online gönüllülük yaparak 9 sivil toplum kuruluşunu desteklemiştir.

Sabancı Gönüllüleri Programı’nın ikinci fazında, 500 Sabancı Topluluğu çalışanı gönüllü eğitimi almış ve 27 gençlik projesi geliştirmiştir. Gönüllüler, projelerinde gençleri kişisel gelişim, eğitim ve istihdam alanlarında desteklemektedirler. Proje ekipleri Kurumsal Marka ve İletişim Bölüm Başkanlığı tarafından geliştirilen mentorluk programı ile her alanda desteklenmeye devam etmektedir.

Gönüllülük Programı’nın hedeflere ulaşımı, etkinliğinin ölçümü ve takibine yönelik yaklaşımlar kapsamında online eğitim katılım oranları, eğitimlere katılım sayısı, proje sayısı ve projelerin devamlılığı dikkate alınmaktadır.

İzleme Değerlendirme

Faaliyetler sonucunda Sabancı Holding’de bir kurumsal gönüllülük kültürünün oluşması, topluma fayda ve çalışanlarda hem manevi hem de kişisel gelişim anlamında katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Gönüllülük Programı’nın hedeflere ulaşımı, etkinliğinin ölçümü ve takibine yönelik yaklaşımlar kapsamında online eğitim katılım oranları, eğitimlere katılım sayısı, proje sayısı ve projelerin devamlılığı dikkate alınmaktadır. Bu rakamlar belirli aralıklarla raporlanarak, sonuçlara göre aksiyon alınmaktadır. Projeler başlamadan önce Aralık 2015’te gönüllülük algısı üzerine bir anket yapılmıştır. Bu anket Mart 2017’de tekrarlanarak gönüllülük algısındaki pozitif değişim gözlemlenmiştir.

Ayrıca, Sabancı Gönüllülerine projelere başlamadan önce verilen sivil toplum, gönüllülük ve proje çevrimi yönetimi eğitimi öncesi ve sonrası eğitimin başarısı anketlerle değerlendirilmiştir.

Bunun dışında proje özelinde, ekipler 6 ayda bir değerlendirme raporları ile projelerindeki hedeflere ulaşıp ulaşmadıklarını Sabancı Gönüllüleri Koordinatörü’ne raporlamaktadır. Ayrıca gönüllüler ile birebir yapılan toplantılarda ve atölye çalışmalarında projelerin ihtiyaçları ve takibine yönelik öneriler toplanarak, yönetime sunularak destek olunması gereken hususlarda aksiyon alınmaktadır.

Proje ekiplerinin, karşılaşılan sorunlar, bunlara üretilen çözümler, paydaşlardan elde edilen geri bildirimler, proje için yaratılan finansal kaynak ve bütçe yönetimi ile ilgili bilgileri içeren 6 ayda bir paylaştıkları değerlendirme raporları ise hem mevcut projenin iyileştirilmesine sebep olmakta, hem de sonraki projelere için yol gösterici rol oynamaktadır.

Ayrıca her yıl proje yürüten ekipler ile toplantılar yapılarak, yıl değerlendirmesi ve projeleri iyileştirmek için neler yapılabileceğine dair atölye çalışmaları düzenlenmektedir.

Sabancı Gönüllüleri Programı kapsamında kamu kurumları, STK’lar, akademisyenleri de projelerde paydaş olarak yer almıştır. Projeler kapsamında destek olunan sivil toplum kuruluşları ile belli aralıklarla toplantılar düzenlenmiş, Holding’in gerçekleştirdiği etkinliklere katılımları sağlanmıştır.

Program Gönüllülerine uygulanan anketlerde, Sabancı Gönüllüleri Programı’na olan memnuniyetin 3 yıl içinde arttığı, çalışanlarda sivil toplumda gönüllülüğün ve toplumsal konulara farkındalığın arttığı gözlemlenmiştir.

6 ayda bir alınan faaliyet raporlarında ise, gönüllülerin sorunlar karşısında hem Topluluk tarafından hem de çalıştıkları şirketlerdeki departmanlardan aldıkları desteklerle başarılı çözümler ürettikleri görülmektedir.

Sabancı Gönüllüleri, projelerine bütçe yaratma konusunda gönüllü eğitimlerinde iletilen kaynak yaratma yöntemlerini başarı ile uygulamışlardır.