Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
 
SAHOL- hisse değeri- -info icon
English

Yatırımcı İlişkileri ve Kar Dağıtım Politikası

 

Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin ana amacı, mevcut hissedarlar için Sabancı Holding’in değerini artırmak ve potansiyel yatırımcıların da ilgisini çekebilmektir.

Yatırımcı İlişkileri

Sabancı Holding yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içindedir. Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin ana amacı, mevcut hissedarlar için Sabancı Holding’in değerini artırmak ve potansiyel yatırımcıların da ilgisini çekebilmektir. Holding yönetimi, bu amaçla uyguladığı stratejik planları ve bunların sonuçlarını finans camiasıyla zamanında ve şeffaf bir biçimde paylaşmayı ilke olarak benimsemiştir. Şeffaflık yaklaşımı Holding’in yönetim yapısında da görülmektedir. Bu yaklaşım doğrultusunda Sabancı Holding Yönetim Kurulu’nda üç bağımsız üye görev yapmaktadır.

Sabancı Holding’de yatırımcılarla ve pay sahipleriyle ilişkiler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Finans Grup Başkanlığı bünyesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yürütülmektedir. Yatırımcılara günlük bilgi akışı bu birim tarafından sağlanmaktadır. 2019 yılında telefon ve e-posta yoluyla pek çok yatırımcı ve hisse senedi analistinin soruları cevaplandırılmış, çeyreklik sonuçların açıklanmasının ardından ve yeni gelişmeler sırasında proaktif olarak kendileriyle temasa geçilmiştir. Sabancı Holding Yatırımcı İlişkileri, faaliyetlerini küresel düzeyde sürdürmektedir. Yıl boyunca Genel Merkez’de, Avrupa ve ABD’de yer alan çeşitli yatırım merkezlerinde düzenlenen konferanslara katılınmış ve 221 kurumsal yatırımcı ve analist ile toplantı yapılmıştır.

2019 yılında yurt içinde analistlerle Sanayi Grup Başkanlığı ve ilgili halka açık şirketlerini bir araya getiren Sanayi Sektör Günü düzenlenmiş, ilgili Grup Başkanı ve Şirket Genel Müdürleri, analistlere sektördeki gelişmeler ve şirketlerin stratejileri hakkında bilgi vermiştir. Yıl boyunca SPK sonuçlarının açıklandığı gün çeyreklik gerçekleşen finansalları yatırımcı ve analistlerle paylaşmak için dört adet web konferans görüşmesi düzenlenmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, 2020 yılında yatırımcılara stratejik gündem ve uygulama planlarını iletmeye devam ederek, mevcut ve potansiyel hissedarlarla yakın diyalog ve ilişkisini sürdürmeyi hedeflemektedir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne her türlü istek ve soru için investor.relations@sabanci.com adresinden ulaşılabilmektedir.

Kâr Dağıtım Politikası

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. kâr dağıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının %5’inden az olmamak üzere %20’sine kadar nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr payı dağıtılması esasına dayanmaktadır. Bu politikanın uygulaması, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.’nin orta ve uzun vadeli stratejileri ile ulusal ve küresel ekonomik şartlar doğrultusunda Genel Kurul tarafından belirlenmektedir.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne her türlü istek ve soru için investor.relations@sabanci.com adresinden ulaşılabilmektedir.