Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
 
SAHOL- hisse değeri- -info icon
English

Dijital - 2021 Yılı Genel Bakış

 

SabancıDx, yeni bir 10 yılın başlangıcı olarak görülen 2020 yılına, dünyayı şekillendiren dijital teknolojilere önemli yatırımlar yaparak ve kurumsal dönüşümü açısından önemli kilometre taşlarını geride bırakarak girmiştir.

Büyük Veri, İleri Veri Analitiği, Siber Güvenlik, Endüstriyel IoT, Robotik İşgücü, Yapay Zeka gibi yeni nesil teknolojilerle sürekli büyüyen ve genişleyen çözüm portföyüyle yeni normalin dijital altyapılarını müşterilere kazandırmak SabancıDx’in en önemli öncelikleri arasında yer alacaktır.

2020 YILI ÖNCELİKLERİMİZ

Dönüşüm

SabancıDx, yeni bir 10 yılın başlangıcı olarak görülen 2020 yılına, dünyayı şekillendiren dijital teknolojilere önemli yatırımlar yaparak ve kurumsal dönüşümü açısından önemli kilometre taşlarını geride bırakarak girmiştir. Tasarruf, verimlilik ve güvenlik kavramları üzerinden şekillenen 2020 yılı öncelikleri ışığında insana, doğaya ve topluma fayda sağlayacak projeler geliştirmek ve yeni nesil teknolojileri temel alan ürünler ortaya çıkarmak Şirket’in odağında olmuştur. Yılın ilk aylarında dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisinde, çevik dönüşüm yolculuğunun sağladığı hızlı refleksler sayesinde müşterilere verilen hizmetlerde herhangi bir aksama olmaması ve bu mücadele dolu yılda müşterilerin kesintisiz bir şekilde hizmet vermelerini sağlamak en somut kazanımlardır. Özellikle toplum yararına doğrudan hizmet eden müşterilerin her zaman yanında olarak, onların daha iyi hizmet verebilmesi için çaba gösterilmiştir.

Hizmetler

Yeni normallerin ve yeni alışkanlıkların zemininin hazırlandığı 2020 yılında, mevcuttaki ürünlerimizi geliştirmenin yanı sıra yeni ürünlerimizi de hayata geçirerek, en büyük kurumsal hedeflerimiz arasında yer alan teknoloji ihracatının kapısı aralanmıştır. Pandemi sürecinde artan siber saldırılara karşı, siber güvenlik alanına önemli yatırımlar yapılmış ve gelinen noktada 2021 yılına, siber güvenlik ekibini %30 büyütme hedefiyle girilmiştir. SabancıDx, büyük veri, ileri veri analitiği, robotik iş gücü gibi yetkinlikleriyle, teknoloji alanında önemli projelere imza atmıştır.

Dijitalleşme, Teknoloji ve Yatırımlar

İnsanın yaşadığımız gezegende varlığını sürdürebilmesi için olağan seyrin değişime uğraması gerekmektedir. Farklı etkenler ve beklenmeyen anlarda oluşan krizlere karşı SabancıDx, en iyi bildiği konu olan yeni nesil teknolojilerle farklı çözümler aramaktadır. En önemli meyvesini 2020 yılında veren bu çalışmalar sonucunda bir çimento fırınından 1.000 hanelik enerji tasarrufu sağlayan, yapay zekâ temelli yeni ürün CDx’i hizmete sunmuştur. CDx, Türkiye enerji tüketiminde %6’lık paya sahip olan çimento tesislerinin üretimini dijitalleştirirken, karbon salınım stratejilerini de desteklemiştir.

DnA Platformu adı altında sürdürülen ileri veri analitiği faaliyetleri kapsamında, Sabancı Topluluğu çalışanlarından oluşan 200’ün üzerinde üye ile yürütülen, 2020 yılında 134’e ulaşan analitik proje ile toplam 330 milyon TL’lik değer yaratılmıştır.

İş dünyasında etkisini hissettiren Z jenerasyonu ile beraber, farklı dinamiklerin oluştuğu gözlemlenmektedir. Günümüzde önem verilen değerler ve çalışma biçimi göz önüne alınarak, Sabancı Topluluğu bünyesindeki farklı iş kollarının tecrübelerinden ve Holding’in insan kaynakları alanındaki vizyonundan da faydalanılarak yeni nesil performans yönetimi uygulaması Perfx geliştirilmiştir. Firmaların değerleri ve stratejileri ile uyumlu, esnek, şeffaf ve geri bildirime dayalı sürekli performans yönetim platformu olarak öne çıkan Perfx, açık iletişim ve sürekli diyalog imkânı ile işveren markaların olumlu algılar üzerine inşa edilmesi, çalışan deneyimi ve ortak hedefler ile ilerlenmesi açısından önemli katkılar sunmaktadır.

İnsan ve Sürdürülebilirlik

2019 yılında kurulan SabancıDx Dijital Kampüs’te çevik çalışma anlayışı ve garaj kültürünü temel alan donatılarla oluşturulan yeni nesil çalışma anlayışı, 2020 yılında da devam etmiştir. Girişimcilik kültürünün, yeni fikirlerin ve birlikte çalışma anlayışının teşvik edildiği Dijital Kampüs’te sürdürülebilir faydalar üretmek için çalışılmaktadır. Tasarım Odaklı Düşünme Yolculuğu kültürel dönüşüm programı ve inovasyon yetkinliklerinin geliştirilmeye başlanmasıyla beraber COVID-19 ve uzaktan çalışma prensipleri hızlıca oluşturulup uygulamaya alınmıştır. Bu çalışmaların sonucunda 2020 sonunda sayısı 219’a ulaşan çalışanıyla SabancıDx, Great Place to Work (GPTW) sertifikası almaya hak kazanmıştır.

2020 yılı SabancıDx marka bilinirliği için de önemli bir yıl olmuştur. Özellikle pandemi sürecinde artan dijitalleşme ihtiyacı ile birlikte yeni nesil teknolojilerde farkındalığı artırmak, şirketlere dönüşüm süreçlerinde rehberlik etmek adına oldukça aktif rol üstlenilmiştir. Dijital ve analitik bir şirket olan SabancıDx tarafından sunulan hizmetler, yaratılan değer ve sektör ekosistemine yapılan katkılarla “yenilikçi dijital fikirlerle sürdürülebilir faydalar üreterek kurumları geleceğe taşıma” misyonuna paralel adımlar atılmış ve SabancıDx markası, alanında önemli bir oyuncu olarak konumlandırılmıştır.


2021 Yılı Önceliklerimiz ve Sektörel Strateji

2021 yılı, yepyeni bir normalin geçiş dönemi olacak. Dünyanın gözlerini dijitalleşmeye çevirdiği, yeni nesil teknolojilerin sorunların çözümünün de ötesinde sorunları önleme rolünü üstleneceği bir gelecek öngörülmektedir. Yarının dünyasının sorularına bugünden yanıt alınabilecek bu heyecan verici yolculukta dijital dönüşümü, yeni dünyanın olmazsa olmazı olarak tanımlayan SabancıDx, bu dönüşümün itici gücü olma görevini üstlenmektedir.

 

Büyük Veri, İleri Veri Analitiği, Siber Güvenlik, Endüstriyel IoT, Robotik İşgücü, Yapay Zeka gibi yeni nesil teknolojilerle sürekli büyüyen ve genişleyen çözüm portföyüyle yeni normalin dijital altyapılarını müşterilere kazandırmak SabancıDx’in en önemli öncelikleri arasında yer alacaktır.

Diğer Şirketler